Workoutová hřiště v Plzni - mapa workoutových hřišť

Workoutová venkovní hři­ště mají základ­ní i pokročilé vyba­vení a jsou dostupná. Obsahují hrazdy, bradla, svislé i horizontální žebřiny(až na výjimku) a prostor pro zavěšení kruhů. Hřiště bývají zejména od firmy RVL13 (ale i jiné), za což jim patří veliké poděkování a stejně tak i Těm, kteří to umožnili a kteří se o to zasadili. Rovněž se snažím o začlenění hřišť do Google maps pro ještě snadnější dostupnost.

Najděte kde cvičit workout na venkovním workoutovém hřišti v Plzni. Podívejte se také do mapy, kde workoutová hřiště jsou.

Borská přehrada-Škodaland

workoutové hřiště ve Škodalandu
Google maps

Hřiš­tě se nachází u Borské přehrady ve sportovním areálu Škodaland.

Vybavení je standardní, hřiště je celý den na slunci, ale poblíž jsou lavičky a strom, který zajistí trochu stínu. Foto jsem si půjčil z webu www.skodaland.eu.

Bory-Čer­máko­va

workoutové hiště na Borech-Čermákova
Google maps

Napro­ti přes uli­ci je Area Bory sou­čas­ně se zas­táv­kami MHD, hřiš­tě je ve stí­nu pouze ve­čer.

Vyba­vení je na sluš­né úrov­ni, chy­bí zde jen koš na odpadky.

Bory-Heyrovského

workoutové hřiště na Borech-Mandlova
Google maps

Hřiště leží tam, kde se protínají ulice Heyrovského a Mandlova. Mezi pane­láky usa­zené hřiš­tě je u zas­távky MHD s ranním a večer­ním stí­nem.

Vyba­vení hřiš­tě je skrom­né a ori­ento­vané do čtver­ce, je dosta­čující.

Dou­brav­ka-Lobzy

workoutové hřiště na Doubravce v Lobzích
Google maps

Hřiš­tě se nachází v klid­ném parku v Lobzích na Dou­bravce. Hřiště je obklopeno stromy a kouskem přírody.

Vybavení je na skvělé úrovni.

Dou­brav­ka-Špi­tál­ský les

workoutové hřiště na Doubravce ve Špitálském lesu
Google maps

Hřiš­tě leží v klid­ném parku Špitál­ského lesa na Dou­bravce, hřiš­tě je bez stínu.

Vyba­vení je ob­sáhlé a ori­ento­vané do čtver­ce, ne­chy­bí snad nic.

Košutka-Park "Zemník"

workout hřiště Košutka
Google maps

Nedaleko konečné stanice autobusů v Krašovské ulici je Park "Zemník" s vjezdem z Toužimské ulice a v něm workoutové hřiště.

Hřiště je na okraji města s výborným vybavením.

Košutka-Parkour hřiště

parkour hřiště Košutka
Google maps

Parkourové hřiště se nachází poblíž konečné stanice autobusů linky č. 30. Hřiště je dostupné z ulice Krašovská.

Vybavení je ryze pro parkour a skýtá možnost vyzkoušet si trénink parkouristů. Byl jsem příjemně překvapen.

Křimice-Veřejné hřiště "Korela"

workout park Korela v Křimicích
Google maps

Nedaleko točny autobusů v ulici Žitná stojí ukryté hřiště mezi bytovkami s ranním a večerním stínem. Hřiště podléhá návštěvnímu řádu a otevírací doba je:

Průměrná vybavenost z něho činí dobré místo na workout.

Letkov

workoutové hřiště v Letkově
Google maps

Workoutové hřiště je hned u Koupaliště Letkov, na konci ulice Habrová.

Hřiště je usazené v parku u dětského hřiště, působí příjemně spolu s možností letního koupání - díky tomu má mé sympatie, jsou zde i kruhy, bohužel chybí bradla.

Lochotín-Sokolovská

workoutové hřiště na Lochotíně
Google maps

Hřiš­tě se nachází mezi paneláky v ulici Sokolovská (poblíž čísla popisného 106) na Lochotíně.

Hřiště je decentní, ale vybavení vystačí i na tvrdý trénink, oceňuji lavičky a koš.

Radčice

workoutové hřiště v Radčicích
Google maps

Hřiště se nachází v průsečíku ulic Jílmová a Družstevníků. Vedle hřiště protéká místní potůček.

Vybavení hřiště je standardní.

Skvr­ňany-Ko­neč­ná

workoutové hřiště na Skvrňanech-konečné
Google maps

Koneč­ná sta­nice tram­vaje č. 2 na Skvr­ňanech nabí­zí přes ulici workout­ové hři­ště s částeč­ným stí­nem.

Vyba­vení je velké a ori­ento­vané do dél­ky(na konci se poně­kud viklá), nechy­bí zde nic.

Skvr­ňany-Li­dl

workoutové hřiště na Skvrňanech-Lidl
Google maps

Za super­marketem Lidl a také za Atle­tickým stadi­onem města Plzně, na hři­šti panuje celo­denní výheň.

Vyba­vení je pev­né a dosta­čují­cí.

Slova­ny-Homol­ka

workoutové hřiště na Slovanech-Homolka
Google maps

Za koneč­nou stanicí tram­vaje č.1 na Slova­nech leží ukry­té hřiště v par­ku Homol­ka, na hři­šti vlá­dne díky stro­mům polo­stín.

Vyba­vení je dos­taču­jící s pěkným prostředím.

Slova­ny-Úslav­ská

workoutové hřiště na Slovanech-Úslavská
Google maps

Přímo naproti bazénu na Slovanech stojí hřiště, které je současně před 13. Základní Školou.

Vyba­vení je standardní.

Vejprnice

workoutové hřiště ve Vejprnicích
Google maps

Pod nádražím se nachází pěkné hřiště lemované chatovou oblastí. Ke hřišti se dá dojít ulicemi Nádražní anebo Smrková.

Vybavení je skvělé a dostačující.

Vini­ce-Nad ZOO

workoutové hřiště na Vinicích-Nad ZOO
Google maps

Od plotu ZOO Pl­zeň nece­lých 200m vzdá­lené hři­ště, které leží u samot­ného konce ulice Nad ZOO na Vini­cích, hři­ště je bez stínu.

Vybave­ní a dobré prove­dení jej řadí mezi nejlepší.

Zruč-Senec-Ke Březí

workoutové hřiště Ve Zruči-Senci v ulici Ke Březí
Google maps

V příměstské části Zruč-Senec nedaleko Cukrárny-U Samků vězí workoutové hřiště, kam si můžete přijít zacvičit a zároveň se hezky opálíte.

Vybavení je skvělé a tak mohu jen doporučit.