Windows

Důležité i užitečné příkazy pro Windows 7, 10 i 11, informace a užitečné tipy pro používání, administraci a ovládání.

Klávesové zkratky

WIN nabídka start
WIN + a oznámení
WIN + b přesune kurzor na systémové ikony v panelu
WIN + d schová všechna okna anebo je odkryje
WIN + e správce souborů
WIN + g herní panel, nahrávání
WIN + i nastavení windows
WIN + l zamkne obrazovku
WIN + m zobrazí plochu
WIN + p režimy více obrazovek
WIN + q ; WIN + s hledání
WIN + r spustit
WIN + t přesune kurzor na hlavní panel
WIN + TAB seznam oken a aktivit
WIN + v historie schránky
WIN + w Whiteboard a výstřižek obrazovky
WIN + x pokročilá nabídka
WIN + ←↑→↓ uspořádání a přizpůsobení okna jako dlaždice

Run - spustit

Klávesová zkratka pro Spustit je WIN + r.

calc kalkulačka
cleanmgr vyčištění disku
cmd příkazový řádek
compmgmt.msc správa počítače
cttune nastavení ClearType
dccw kalibrace barev displeje
devmgmt.msc správce zařízení
diskmgmt.msc správa disků
dxdiag DirectX nastavení
eventvwr.msc prohlížeč událostí
charmap mapa znaků
lpksetup instalovat/odinstalovat jazyky
lusrmgr.msc místní uživatelé a skupiny
mblctr nastavení pro přenosná zařízení
mdsched Windows diagnostika RAM
msconfig nastavení systému
msinfo32 informace o systému
mstsc připojení ke vzdálené ploše
osk klávesnice na obrazovce
perfmon.msc sledování výkonu
regedit editor registrů
resmon sledování prostředků
services.msc služby
snippingtool výstřižek obrazovky
taskmgr správce úloh
winver verze Windows
wf.msc firewall

Příkazový řádek - CMD

Pro vyvolání příkazového řádku stačí spustit cmd.

Systémové informace

Pro výpis základních údajů počítače použiji příkaz:

systeminfo

Pro výpis nastavení firewallu:

netsh firewall show state

Ipconfig

Příkaz ipconfig zobrazí konfiguraci sítě a připojení TCP/IP.

ipconfig /all podrobný výpis síťových rozhraní
ipconfig /renew obnoví IP rozhraní
ipconfig /registerdns obnoví DHCP a zaregistruje DNS
ipconfig /flushdns smaže DNS cache
ipconfig /displaydns zobrazí DNS cache

Netstat

Vypisuje síťová příchozí i odchozí navázaná spojení.

netstat
netstat -ant
netstat -s statistické údaje
netstat -n aktivní připojení bez názvů
netstat -r zobrazí rozzsah, route
netstat -a přijímaná připojení
netstat -e celková statistika

Ping

Ověří dostupnost vzdáleného PC pomocí odezvy.

ping -n 20 www.google.cz ping na www.Google.cz dvaceti pakety
ping 192.168.46.24 ping na IP
ping -t muj-pc ping podle jména

Net a cp

Ovládáme START a STOP služeb, povolování, zakazování i automatický start, více v pokračování:

net stop služba zastaví službu
net start služba spustí službu
sc config služba start= disabled zakáže službu
sc config služba start= demand povolí službu
sc config služba start= auto automatický start služby, když je potřeba

Firewall

Jak zjistit stav firewallu na Windows v příkazové řádce?

netsh firewall show state

GOD Mode

Pro zpřístupnění nastavení a konfigurací vytvořím na ploše adresář a pojmenuji ho:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Přechod na Windows 11

Vyzkoušel jsem přechod na Windows 11. Stáhl jsem si instalační disk ve formátu ISO obrazu disku přímo ze stránek Microsoftu. Připojil jsem ztažený obraz disku jako virtuální mechaniku a spustil instalaci. Zvolil jsem metodu "aktualizace", kdy zůstanou v PC původní programy a data. Instalace proběhla bez problémů, za nějakou chvíli mi již naběhl nový OS.

Oprotí původním Windows nedošlo z mého k mnoha inovacím a vylepšením - spíš naopak. Přibyla možnost vytvoření více pracovních ploch s otevřenými okny. Nabídka start již také není k dispozici tak, jak jsem byl zvyklý.

Celkově nový Windows mi připomíná to, co jsem na Linuxu viděl již dávno předtím.

Klávesové zkratky

Poznamenal jsem si zkratky, které využívám.

WIN + x nabídka administrátora
WIN + TAB přepínání a úpravy virtuálních ploch
WIN + CTRL + šipka vlevo přepne virtuální plochu vlevo
WIN + CTRL + šipka vpravo přepne virtuální plochu vpravo

Přizpůsobení plochy

Obecně systém Windows nenabízí přílišné možnosti pro přizpůsobení plochy a pracovního prostředí. Hlavním způsobem přizpůsobení jsou motivy, kterých ale není mnoho a nelze tak snadno vytvořit vlastní motiv jako tomu bylo v předchozích verzí Windows. Pro uzpůsobení pracovní plochy používám open-source program Rainmeter, který nabízí velké množství přídavků k funkcionalitě plochy a zobrazování informací.

Pro poznámky a menu z adresáře na ploše používám:

V programu Rainmeter lze vzhledy, témata a také widgety plně přizpůsobit, upravit a vyladit. Používá se zde jazyk Lua.

Jako další zajímavé rozšíření pro Rainmeter je FalloutTerminal, které vychází z tématu terminálu ze hry Fallout.

Připojení síťové jednotky - NAS a SAMBA

V momentě, kdy jsem si připojil síťovou jednotku s automatický připojením, mapovanou na domácí NAS, zaznamenal jsem v případě, že PC nebyl v síti značnou prodlevu při otevírání souborů(Soubor->Otevřít) v programech. Jestliže PC je zapojený v síti a NAS dostupná, tak je vše rychlé.

Chtělo by to ještě dořešit, zdlouhavé čekání při otevírání dialogu "otevřít" ve většině programů je velmi otravné.

U systémů Linux se mi to neděje.