Logo

Covid-19

Mé poznatky, poznámky, myšlenky a pátrání po viru této devastující pandemie. Je devastující opravdu virus anebo tato pandemie?

I mne se tato pandemie dotýká a jsem nucen se začít zaobírat problematikou, která mnohdy přesahuje moji běžnou orientaci. Informace jsou povětšinou z prověřených zdrojů, data a fakta se snažím ověřovat.

Úvodem

Rozhodl jsem se založit takový deníček na koronavirové téma. Mohu zde projevovat své názory a myšlenkové pochody, prosím v tomto smyslu o shovívavost a nadsázku.

Na této stránce zatím pracuji - není úplná.

Pochybné a nejisté výsledky - testy

Okolo spolehlivosti testů na COVID-19 se vedou sáhodlouhé diskuse a neviditelným nátlakem jsou k nim lidé nuceni. Cena takového testu se pohybuje okolo 2 000 Kč a přečkat frontu, která díky zájmu o testy u kvalifikovaných stanic je veliká a ve výsledku se dozvědět verdikt o spolehlivosti téměř 50/50 není příliš uklidňující.

Otázkou zní, jak testy vlastně fungují a na základě čeho se vyhodnotí takový pozitivní test? Jestliže je pozitivní i namátkou testované ovoce, předměty a podobně, můžeme se vlastně o tyto údaje opírat?

Jestliže někdo umře ve vysokém věku anebo z jiných zřejmých důvodů, jak je možné, že zdravotnický personál má záměr o falešnou příčinu úmrtí a sice COVID-19? Jestliže umře někdo při dopravní nehodě a byl pozitivně testovaný, jak je možné, že tato osoba automaticky spadá do kategorie obětí viru COVID-19?

Princip testů se opírá o zdroj, který je nepřesný. Princip testů by měl mít základ v izolovaném viru, to se bohužel neděje a výsledky testů tak připomínají ruskou ruletu. Bohužel nejsem žádný odborník, abych se mohl rozsáhleji vyjádřit.

A tím začínají čísla.

Ananas je pozitivní

Jestliže testy prováděné na lidech jsou nespolehlivé anebo jen nesprávně detekují výsledek, na zvířatech, zelenině a ovoci je to ještě horší. Anonymně testovaný vzorek ananasu je pozitivní, koza je pozitivní a papája je pozitivní. Kolega byl včera pozitivní, ale dnes je negativní – tak to je v pořádku. Vnucuje se myšlenka, že výsledky této komedie jsou jako hod kostkou, nebo se nás někdo snaží vystrašit z něčeho, co je součástí celku již dávno?

Ochrana - neochrana

Ochrana a novodobý symbol před tímto virem, který je přenášen kapénkově, je rouška, respirátor anebo stačí i hadr s gumou. Tolerován je i kus látky přes pusu i nos. Je toto řešení skutečně účinné a efektivní? Není možné, že se z roušek uvolňují nanočástice a výsledek je kontraproduktivní? Názor si musíme udělat sami. Zajímavý článek o úvaze efektivnosti roušek naleznete zde. Nefunkčnost roušek vysvětluje Dr. Theodore Noel, samozřejmě zde ukázal, že i ta sebelepší dýchací maska vypouští různé aerosoly.

Dezinfekce a přípravky „anticovid“ dle nynějších testů a pozorování účinků na zvířatech ukazují, že používání těchto přípravků snižuje reprodukční schopnosti o 50%, poškození nervových spojení u 15% potomků a to vše v souvislosti s používáním těchto dezinfekcí, kterým se říká QUAD’s.

Očkování bude (ne)povinné

Proč bychom se měli nechat očkovat neznámými látkami před nemocí, která má lehký průběh? Všude zmiňovaný těžký průběh je zaznamenán u lidí, kteří již mají primární chorobu oslabující tělo, anebo u rizikových skupin a v takovém případě by je skolila jistě i rýma.

Očkování má být nepovinné, ale pro neočkované je plánováno takové omezení, že v podstatě neočkovaný člověk nebude moci vyjít ani z domu.

Na přelomu roku proběhlo veřejné slyšení o veřejném nesouhlasu lidu a volání o pomoc. Svůj nesouhlas vyjádřilo přes 17 000 lidí osobně podpisem petice Blanický Manifest a učinili tak osobně i přes státní restrikce a omezení a to nikoli v rozporu s nimi. Premiér přislíbil dodržení požadavků petice, kde nejdůležitějším bodem bylo dobrovolné očkování bez skrytých výhod i nevýhod a komunikace státu při řešení problémů také s předními českými nevyslyšenými odborníky, kteří patří mezi špičku.

Zdraví se od státu nedočkáme

Vzhledem k okolnostem a situaci právě odehrávající se je nutné držet imunitu a její fungování v co nejlepší kondici. Měla by se posílit osobnost, imunita a zdraví, ale to se v žádném případě vzhledem k restrikcím a přístupu státu nemůže stát, protože se zavírají sportovní centra a většina možností utužovat své zdraví se stává prakticky nezákonná. Namísto utužování zdraví a imunity se razí heslo o proočkovanosti, která spasí svět a vyřeší situaci. Není třeba ani dodávat, že jde o finančně náročné a obecně problematické řešení.

Stát proti nám

V této době mnozí, co se spoléhali na stát, byli ošklivě zklamáni. V tom všem, co se děje, nevidím jediný čin směřující ku prospěchu nám občanům. Akorát si s námi utírají…

Vzpomínám si, jak před vypuknutím koronakrize zavítali do naší země příslušníci z USA. V té době jsem si jejich návštěvu představoval asi takto: přijede kompetentní a vysoce postavená osoba, která zkontroluje situaci, rozdá rozkazy a připraví scénář. Naši zástupci souhlasně přikývnou a bude ruka v rukávu. Evidentně se něco takového stalo, protože od té doby to šlo se vším z kopce.

Obdobné scénáře se dějí i v ostatních zemích až na výjimky. Je možné pozorovat stejný průběh paniky, uzavírek a náhlé změny k „bezpečnějšímu“ životu. Prostě vyloženě boj pro lepší zítřky.

Ten, kdo nejde s novým režimem, jde proti němu. Jakákoli slova kritiky z úst jakýchkoli odborníků, kteří mají na situaci jiný pohled, než udává vláda, tato slova jsou umlčována a zahrabávána. Ke slovu lidem se bohužel dostanou pouze politicky korektní osoby, které nemají zájem řešit situaci v náš prospěch.

Pozor

Pozor na nové formování společnosti, pozor na utváření nových zvyků, pozor na omezení – mohou mít trvalé následky. Musíme si dát pozor na to, co z nás po pandemii bude. Pozor na svou vnitřní sílu a svobodu, nenechte si ji vzít. Pozor na ty, kteří to také odnáší a sice děti. Vzdělání stejně jako jiné nežádoucí odvětví se utnulo. Průmysl 4.0 už běží a nová doba přichází. Třeba přijde revoluce…


Chronologický sled událostí

2021

Duben: školy se otevírají pro žáky rotačně - každých 14 dní skupina - a samozřejmě s negativním testem. Otevírají se obchody, restauracet, končí nouzový stav a zákaz pohybu mezi okresy.

V Lednu dochází k demonstracím v hlavním městě Praze, na těchto demonstracích je vyřčen nesouhlas lidu s vládou a také informace, které se v TV nevyskytují. 31.1.2021 - Koná se významná demonstrace v centru Prahy a i přes restrikce a zákazy dorazilo několik tisíc lidí. Vláda reagovala celkem rychle a to uzavřením okresů a posílením policejních hlídek.

2020

Opětovné rozvolnění proběhlo okolo začátku prosince 2020. Je patrné, že rozvolnění bude mít za následek opětovné uzavření a to dle mého názoru v ještě větší míře, než tomu bylo doposud. Možná se to takto ještě párkrát zopakuje, než nastane další změna. S odstupem času sleduji, že jsem se nemýlil a razantní uzavření proběhlo asi za dva týdny.

Návrat pandemie v září proběhl dle předpovědi a bylo nutné opět utáhnout opasky z důvodu, že letní rozvolnění s sebou přineslo extrémní nárůst pozitivních. Nutno zdůraznit, že čím více se testuje, tím více přibývá pozitivních lidí. Jestliže je někdo pozitivní, systém trasování nefunguje, i když osoba má pozitivní test a událost se nahlásí na hygienu, není testován nikdo z blízkých a ani těch, kteří s nimi byli v kontaktu. Celé to budí dojem jakéhosi cirkusu.

Každý den se v průběhu roku ve veřejných sdělovacích prostředcích hovořilo o nově nakažených, kteří byli takto "objeveni" a čísla dosahovala každý den hodnot cca 10 000.

Od března 2020, kdy vypukla v naší zemi krize se událo hodně věcí a mezi nejasnou přítomností se rýsuje jasná budoucnost. Asi jako se nedá našim politickým zástupcům věřit nos mezi očima, můžeme věřit, že předpovídání budoucnosti dovedou jen v těch mezích, které sami ovládnou. Informace vystřelené do zpravodajského mišmaše sdělující příchod pandemie a její plánovaný návrat, opatření jsou více než podezřelá. Od července se plánuje návrat pandemie a to v září.

Začátkem roku 2020 se začaly objevovat v TV zprávy o velice nebezpečném viru, mrtvá těla na ulicích, spekulovalo se o budoucnosti, kde budou mrazáky na lidská těla - to všechno jako následek nové nebezpečné pandemie.

2019

Rok 2019 je označen jako počátek pandemie koronaviru SARS-CoV-2. K úniku došlo dle oficiálních vyjádření v Číně.