Logo

Hudební formáty na počítači i médiích

Typy, charakteristika a porovnání hudebních formátů a médií.

Ztrátové a bezeztrátové

Na počítači můžeme mít hudbu v celé škále formátu od velice rozšířených a ztrátových MP3, WMA a AAC, až po velmi kvalitní bezeztrátové a vysokoobjemové FLAC a WAV. Podle datového toku udávaném v kb/s(kilobit za sekundu) a rozlišení zvuku nebo-li vzorkovací frekvenci, která se zapisuje v kHz zjistíme o jakou kvalitu půjde.

Bezeztrátové formáty jsou takové, které dokáží zachovat zpracovaná data a nedochází ke zkreslení hudebního díla a zvukové charakteristiky. Z obrázku je patrná plynulá povaha zvuku a je jasné, že hloubky(bassy), které mají typicky sinusoidní průběh budou dynamické a s plnou hloubkou. Středy(middle) jsou perfektně čisté, vyvážené a srozumitelné. Výšky(high) budou napínat uši až na samý práh slyšitelnosti. Vzhledem k digitální úpravě hudby přece jen není kvalita stejná, jako při nahrávání ve studiu, nejčastějším příkladem mohou být hudební CD. Nejblíže studiové nahrávce jsou analogové záznamy na gramofonových deskách zvaných také vinylové desky.

Ztrátové formáty mají malou velikost díky kompresi a „ořezání“ signálu. I s největšími datovými toky nedosahují k prezentovatelné úrovni. V případě ztrátového kodeku dochází k podobnému zkreslení jako na obrázku. Posluchač je ochuzen o značnou část dat hudby, která často způsobuje „husí kůži“.

Převod mezi formáty a kvalitou

Při převodu mezi formáty dochází mnohdy i ke ztrátě dat. Jestliže zůstane stejný datový tok, vzorkovací frekvence a bitová hloubka, kvalita je stejná. Zbytečné je pouze převádět na lepší kvalitu z horší, aneb z lejna květinu neuděláme. Pokud převádím do horší kvality, výsledný zvuk bude mít i menší velikost. Pokud potřebuji převádět formáty, použiji třeba soundconverter.

Testování

Pro testování objemu dat a vizuální ukázku jsem si připravil dva totožné zvukové soubory s rozdílným kodekem a datovým tokem, který je konstantní. Zvukové stopy jsou stereo. Po prozkoumání níže získaných dat je viditelný rozdíl mezi použitými formáty a datovými toky. Velikost souborů je dle datového toku cca 10x rozdílná.

Kodek flac dosahuje v tomto případě datového toku 1007 kbps a jeho velikost je 21.8 MB.

Kodek mp3 dosahuje v tomto případě datového toku 96 kbps a jeho velikost je 2.08 MB.

FLAC
Mp3

Při detailním pohledu na obrázky níže je patrné „zaokrouhlování“ a komprese zvukových dat, které vedou ke ztrátě kvality a projevu zvuku:

FLAC detail
Mp3 detail

Média pro hudbu

Kazeta Poměrně kvalitní
Vinyl Nejlepší možná kvalita
Blu-ray Nejlepší digitální kvalita
DVD 96 kHz, 24 bitů, 6 kanálů - 192 kHz, 24 bitů, 2 kanály
CD 44k Hz, 16 bitů, 2 kanály

Aby byl rozdíl slyšet, musí být citlivá aparatura

Všechno to, co jsem zde napsal je hezké, ale v případě, že bychom poslouchali hudbu z reproduktoru v mobilním telefonu, nerozeznáme ani rozdíl mezi nejlepší i nejhorší kvalitou - sotva rozumíme slovům zpěváků. Naopak jestliže máme vysoce kvalitní reproduktory - studiové monitory - které bývají velmi citlivé, budeme schopni rozeznat mnohem více zvuků, frekvencí a nebo jinak neslyšitelných artefaktů ve zvuku. Na velmi citlivých reproduktorech bude lepší i hudba v nízké kvalitě, když porovnám s obyčejnými bednami za pár stovek.

Znatelný rozdíl v reprodukci uslyším, jestliže si poslechnu hudbu ve studiových sluchátkách a poté zkusím třeba originální pecková sluchátka k mobilnímu telefonu. Výsledná kvalitní reprodukce i vysoká kvalita zvuku zajistí maximální zážitek z poslechu.