Logo

Oprava Whirlpool ARC4198IX

Jednoho dne přestala mrazit a posléze i chladit. Mrazák se pozvolna přizpůsobil pokojové teplotě.

Oprava mrazáku

Příznaky a problémy:

Abych se dostal za zadní část krytu mrazáku, kde se odehrává celý proces mražení, musel jsem odpojit celý spotřebič, vyklidit jej a vyčistit. Zadní kryt mrazícího boxu je připevněn několika křížovými šrouby a současně k němu drží i čidlo teploty, které porovnává skutečnou teplotu v boxu s požadovanou a na základě výsledku se aktivuje ventilátor. Po odstranění výše zmíněného můžeme kryt vyndat - půjde ztuha.

Z druhé části krytu je polystyren, který plní funkci izolace a dále ventilátor. Kryt je plný průchodů vzduchu, které vedou z ventilátoru do chladícího boxu. Tento ventilátor již nepracoval správně a bylo nutné jej vyměnit. Zkusil jsem zapnout spotřebič, abych viděl, zda se ventilátor roztočí - neroztočil se, pocukával.

Zde jsou parametry ventilátoru, který je možné najít pod výrobním číslem EE92252B3-000U-999(cena: 125,-), produkt nemá restart a patří mezi nejlevnější:

Rozměry 92x92 mm
Voltáž 24 V
Proud 57 mA
Otáčky 2400 RPM
Hlučnost 28 dB

Pozor na odlamující se kuličky polystyrenu, které dovedou zapadnout do dalších traktů a případně se vzpříčit ve ventilátoru lednice(osobní zkušenost).

Ventilátor stačí překonektorovat, připevnit, zapojit a celý proces rozborky můžeme vykonat v opačném pořadí, jak jsme jej rozebrali.

Mrazícímu boxu nějakou dobu trvá, než se obnoví do normálního stavu, ukazatel teploty se do několika hodin spraví. Hurá.

Oprava lednice

Asi třetí den po opravě mrazícího boxu jsme si všimli, že je v lednici podezřele teplo.

Příznaky:

Jak jsem upozorňoval dříve, stalo se to, co jsme v žádném případě nečekali - přestala chladit lednice - časově by tento problém mohl odpovídat následku předešlé opravy. Bylo nutné ji ihned vyklidit, vyčistit a otevřít zadní kryt, podobně jako tomu bylo u mrazáku. Zadní kryt je v podobě středového panelu umístěn na zadní části chladícího boxu. Pro jeho demontáž se vycvakne průsvitný kryt světla a odhalí 2 křížové šrouby a pouzdro s žárovkou. Pro vyjmutí žárovky jsem musel kleštěmi pootočit objímkou zespod ve směru hodinových ručiček. Poté je možné vysunout středový panel směrem k sobě a dolů. Z druhé části je polystyren a půjde to opět ztuha. Po vycvaknutí celku odpojíme čidlo teploty, které má stejnou funkci jako to v mrazícím boxu. Abychom mohli kompletně celý panel vyndat, musíme v horní části odpojit i ventilátor, který vede do společné komory s ventilátorem pro mrazící box.

Ventilátor je zapouzdřený v zadní horní části středového panelu.

Data ventilátoru lednice:

Rozměry 92x92 mm
Voltáž 24 V
Proud 150 mA

Výplň středového panelu je také průchodem vedoucím z ventilátoru do horních i spodních částí lednice a je velmi křehká.

K ventilátoru vede shora průchod, kterým se do ventilátoru dostaly úlomky polystyrenu a ty způsobily, že se celý zasekl. Když jsem totiž upevňoval při předešlé opravě kryt v mrazícím boxu, musely se třením polystyrenových desek uvolnit právě ty úlomky, které způsobily onu další komplikaci.

V tomto případě jsem si oddychl a stačilo uvolnit zaseklý ventilátor a celé to složit zpět.

Poznatky