Logo

FreeBSD - Marťasova příručka

Moje poznámky a informace k OS FreeBSD verze 12.

Instalace FreeBSD

Načtení instalace

Provázet nás bude při instalaci příjemný průvodce, který je jednoduchý a neztratíme se v něm. Můžeme, ale i nemusíme mít přístup k internetu, záleží to na rozsahu balíčků při instalaci. Instalace systému například pro desktop bude vypadat jako v následujícím postupu.

 1. Výběr typu zavedení instalace – dva uživatelé, jeden uživatel a nastavení. Vybereme dva uživatele.
 2. Máme možnost zvolit mezi instalací, shellem a live CD, zvolíme instalaci.
 3. Výběr klávesové mapy rozložení, kde vybereme české klávesy QWERTZ.
 4. Vyplníme hostname, což bude náš název počítače.
 5. Vybereme si součásti systému k nainstalování. V mém případě šlo o base, kernel a ports.
 6. Přichází rozdělení disků. Pro menší disky anebo slabší hardware vybereme UFS – mbr(dos) a když máme výkonnou sestavu s dostatkem paměti RAM i velkým úložištěm, zvolíme variantu ZFS. Jako prozatím nejlepší a nejjednodušší rozdělení disku použijeme automatiku.
 7. Vybereme si síťový adaptér pro přístup k internetu. Klasické nastavení je s adresováním IPv4 a zapnutým DHCP klientem pro automatické IP adresy. IPv6 používat nemusíme.
 8. Nastavení času CMOS můžeme zapnout a zvolíme časovou zónu Europe a zemi Czech Republic.
 9. Služby startované automaticky můžeme vybrat sshd a dumpdev.
 10. Uživatele vytvoříme podle potřeb, pro běžný desktop přidáme uživatele do skupin wheel, games a podobně.
 11. Ve finále můžeme provést ještě poslední změny v nastavení a přihlásit se do shellu.
 12. Je hotovo a můžeme restartovat do nového systému.

Poznámky:

Po instalaci

Po instalaci se nacházíme v textovém prostředí s jediným uživatelem (superuživatelem) root a základní sadou balíčků pro chod systému. Textový editor je vi.

Pro chod vstupních periferií jako je myš a klávesnice musíme editovat soubor /etc/rc.conf, pro rozložení klávesnice a povolení myši v konzoli musí soubor obsahovat tyto řádky:

keymap="cs.latin2.qwertz" 
moused_enable="YES"

Pro využití moused musíme nainstalovat příslušný balíček, jestliže se tak ještě nestalo:

pkg install moused

Uživatelé

Bude potřeba přidat uživatele pro běžnou obsluhu počítače pomocí příkazu adduser. Postup přidání uživatele proklikáme a popřípadě zvolíme shell pokud se nám sh nelíbí. Po čisté instalaci by měl být k dispozici shell sh a csh – je podobný jako bash.

adduser

Balíčky a instalace - pkg

Pro instalaci slouží nástroj pkg. Jestliže tento nástroj v systému nemáme, stačí napsat do konzole příkaz pkg a systém zjistí, že je třeba jej nainstalovat a budeme vyzváni k instalaci balíčkovacího nástroje. Jestliže to neuděláte, systém to samé provede při instalaci jakéhokoli balíčku s příkazem pkg.

pkg

Pro nápovědu a možnosti nástroje pkg zadáme příkaz pkg help.

pkg help

Pro zainstalování pár důležitých balíčků zadáme:

pkg install bash sudo mc xorg

Bsdconfig

Pro přehledné základní nastavení slouží nástroj bsdconfig, který dovede pohodlně měnit nastavení přihlášení, uživatele, služby, myš, síť, tty, písmo, jazyk a mnoho jiného.

bsdconfig
bsdconfig

X Server

Pro instalaci grafického serveru a grafického prostředí Xfce nainstalujeme metabalíček xorg a xfce:

pkg install xorg xfce

Pro chod grafiky a vstupních periferií musíme nainstalovat balíčky:

Konfiguraci spouštěcího skriptu xinit můžeme nakopírovat k lokálnímu uživateli a měnit tak pouze uživatelské nastavení. Soubor v domovském adresáři uživatele se bude jmenovat .xinitrc. Nastavení nakopíruji pomocí příkazu:

cp /usr/local/etc/X11/xinit/xinitrc ~/.xinitrc

Soubor .xinitrc pak může na konci obsahovat příkazy spuštěné po startu X Serveru. Spouští tak například správce oken anebo přímo libovolné nainstalované aplikace.

nano /home/franta/.xinitrc

setxkbmap cz & 
startxfce4

XDM

XDM je správce oken pro X Server a spravuje přihlašování uživatelů, volím jej pro jeho jednoduchost.

Nejprve nainstalujeme XDM pomocí ports:

cd /usr/ports/x11/xdm/

make install clean

Dále nastavíme příslušné tty se spuštěním XDM, v souboru /etc/ttys pozměníme nastavení:

nano /etc/ttys

ttyv8 "/usr/local/bin/xdm -nodaemon" xterm on secure
Přihlášení - upravené

Důležité příkazy pro desktop

Když jsem si instaloval desktop, setkal jsem se s různými příkazy a hodně bylo nového. Níže můžete vidět příklady, které se mohou hodit.

Detekce hardware

pciconf -lv

Přidělení uživateli práva pro sudo

Konfigurační soubor sudoers se nachází v /usr/local/etc/, musíme do něj zapsat uživatele:

franta ALL=(ALL) ALL

Důležité pravomoce pro uživatele - skupiny

pw group mod -n wheel -m franta

Nastavení textového editoru v shellu

export EDITOR="/usr/local/bin/nano"

Změna shellu uživatele

chsh -s /usr/local/bin/bash

Vypnutí zvuků shellu (beep)

sysctl hw.syscons.bell=0

sysctl kern.vt.enable_bell=0

Pro permanentní vypnutí v souboru /etc/sysctl.conf přidáme řádek:

kern.vt.enable_bell=0

Ovladač Synaptics pro touchpad

Do souboru /boot/loader.conf řádek:

hw.psm.synaptics_support="1"

Soubor /etc/rc.conf musí obsahovat řádek:

moused_enable="YES"

Ports

Systém FreeBSD disponuje takzvaným repozitářem ports, který obsahuje snímek více než 33 000 kusů vloženého software. Je strukturovaný do adresářů podle kategorií a programů v umístění /usr/ports. Takový software lze snadno stáhnout v podobě zdrojového kódu a případných patchů. Každý adresář znázorňující jednotlivý program obsahuje soubor Makefile.

Pro instalaci se přesuneme do adresáře programu jako například /usr/ports/x11-wm/dwm a použijeme nástroj make:

make install clean

Důležité je adresář vyčistit atributem clean, aby se nekupil v systému nepořádek. Dodatečně jej můžeme v adresáři vykonat povelem:

make clean

Služby a Rc.conf

Příkaz service jednoduše ovládá služby a jejich stav. Konfigurační soubor /etc/rc.conf určuje jaké systémové součásti a služby se spustí.

Pro chod grafického serveru X je doporučeno přidat do souboru rc.conf tyto řádky:

hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"

Další nastavení pro vlastnosti spouštění systému lze nastavit v souboru /etc/default/rc.conf, například zákaz čekání na síť:

background_dhclient="YES"
defaultroute_delay="0"
defaultroute_carrier_delay="0"

Moduly jádra

Pro zobrazení nahraných modulů slouží příkaz:

kldstat

Pro načtení modulu msdosfs použiji:

kldload msdosfs

Login_conf a čeština

Obsahuje rozmanité atributy a možnosti po přihlášení. Určuje sezení účtu, limity a nastavení uživatelského prostředí. Je použit některými programy pro nastavení po přihlášení do uživatelského prostředí a k vynucení politiky, přihlašování i administrativních omezení.

Soubor uživatelského nastavení .login_conf je v domovském adresáři. Pro český jazyk může vypadat nastavení takto:

me:\
	:charset=iso-8859-2:\
	:lang=cs_CZ.UTF-8:

Systémový soubor je v umístění /etc/login.conf, kde je velká porce parametrů. Na systémový soubor běžně sahat nemusíme.

Loader.conf

Pro zavádění, způsob průběhu zavádění a různé možnosti zavádění je zde konfigurační soubor loader.conf, který se nachází v adresáři /boot. Budeme tedy editovat soubor /boot/loader.conf:

boot_mute=YES
autoboot_delay=2
hw.psm.synaptics_support="1"

boot_mute=YES = Zakryje zavádění systému obrázkem.

autoboot_delay=2 = Menu pro zavedení trvá 2 sekundy a poté se zavede 1. možná varianta.

hw.psm.syna­ptics_support="1" = Zapne podporu touchpadu pro laptopy.

Problémy s ovladačem radeon

Když jsem instaloval počítač se starší grafickou kartou Ati Radeon, setkal jsem se s případem, že po startu X Serveru byl neviditelný kurzor myši. Jak jsem to vyřešil? Bylo třeba doplnit nastavení Xorg o pár konfiguračních souborů:

Vytvořím soubor v /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/driver-radeon.conf do kterého vložím řádky:

Section "Device"
	Identifier "Device0"
	Driver	"radeon"
EndSection

Vytvořím další soubor v /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/90-cursor.conf do kterého vložím řádky:

Section "Device"
	Identifier "Device0"
	Option "SWCursor" "on"
EndSection

Tímto se problém s neviditelným kurzorem vyřešil.

Ssmtp namísto sendmail

Pokud chceme odesílat poštu vzdáleného poskytovatele pošty jako třeba Gmail, Seznam a podobně, můžeme si nainstalovat nástroj ssmtp a deaktivovat sendmail. Poté už stačí jen vybrat emailového klienta jako například Claws mail/Alpine.

1. Vypneme sendmail

V souboru /etc/rc.conf musíme vytvořit tyto řádky:

sendmail_enable="NO"
sendmail_submit_enable="NO"
sendmail_outbound_enable="NO"
sendmail_msp_queue_enable="NO"

Nastavení se projeví po restartu anebo můžeme ukončit sendmail ručně:

killall sendmail

2. Nainstalu­jeme ssmtp

cd /usr/ports/mail/ssmtp/
make install clean

3. Nakonfigu­rujeme ssmtp

Konfigurační soubor najdeme v umístění /usr/local/etc/ssmtp/ssmtp.conf a přidáme do něho řádky:

root=mujemail@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
AuthUser=mujemail@gmail.com
AuthPass=mojeheslo
UseSTARTTLS=YES

Nahraďte mujemail@gmail.com svým emailem a místo mojeheslo své heslo k účtu.