Logo

Program - Watáž

Program Watáž je psaný v Pythonu a vypočítá zatížení elektronické cigarety.

O programu

Program Watáž je napsaný v programovacím jazyce Python, vypočítá podle zadaných hodnot maximálního proudového zatížení baterie, odporu cívky a napětí baterie výkon elektronické cigarety. Výsledkem je výpočet proudu, napětí a výkonu při žhavení spirálky. Současně výsledek obsahuje zhodnocení, zda je spirálka bezpečně „kouřitelná“. Zařadil jsem bezpečnostní limit, který činí 20 % z proudového zatížení baterie.

Požadavky

Předpokladem pro spuštění programu Watáž je libovolné zařízení s funkčním Pythonem vyšším verze 3 a v něm knihovnu OS.

Spuštění

Spuštění programu provedeme pomocí příkazu python3, bez kterého se neobejdeme a zadáním názvu souboru wataz.py.

python3 wataz.py

Kód

import os os.system('clear') print('__/ Vítejte v programu Watáž \__') print(' Program pro výpočet zatížení elektronické cigarety') print('') print(' -Potvrzování klávesou ENTER') print(' -Zadáváme kladná reálná čísla s desetinnou čárkou jako tečkou') print(' -Bezpečnostní rezerva činí 20% maximálního zatížení baterie') print('') print(' -Odpor v Ohmech') print(' -Napětí ve Voltech') print(' -Proud v Ampérech') print(' -Výkon ve watech') baterie = float(input('Zadejte proudové zatížení baterie v Ampérech(např. 20)')) odpor = float(input('Zadejte odpor v ohmech(např. 0.5): ')) napeti = float(input('Zadejte napětí(např. 4.2, 7, 8): ')) proud = napeti / odpor vysledek = proud * napeti limit = baterie * 0.8 def zapis(): os.system('echo ', proud, ' >> /home/martin/proud') return if proud < limit: os.system('clear') print('Pojedete na:', round(vysledek), 'W') # zpbrazí výsledek a zaokrouhlí print('I = ', round(proud), 'A\nV = ', napeti, 'V') # zobrazí proud a napětí print('Nepřekročíte limit pro baterii, který je:', round(baterie), 'A s rezervou:', round(baterie - limit), 'A') # bezpečnostní varování, limit překročen else: os.system('clear') print('Tohle hulit nemůžete, proud bude vyšší než dovolený:', round(baterie), 'A a s bezpečnostní rezervou:', round(baterie - limit), 'A') # bezpečnostní varování, limit překročen print('Pojedete na:', round(vysledek), 'W') # zpbrazí výsledek a zaokrouhlí print('I = ', round(proud), 'A\nV = ', napeti, 'V') # zobrazí proud a napětí print('Limit je překročen o', round(proud - limit), 'A') print('Kvůli bezpečnosti zvolte spirálku s vyšším odporem, více otočkami anebo s menším průměrem.') input('Stiskem entru skončíte.')