Alsa – Advanced Linux Sound Architecture

Alsa nahrazuje zastaralý Open Sound System (OSS) a má i jeho zpětnou podporu, obsluhuje zvuková zařízení, má plně modularizované jaderné ovladače a různé nástroje pro obsluhu.

Instalace

Pro instalači slouží balíčky:

Nejdůležitější jsou alsa-lib a alsa-utils.

Nastavení

Konfigurační soubor alsa.conf se nachází v adresáři /usr/share/alsa/.

sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf

Výběr zvukové karty

Výchozí zvukovou kartu můžeme nastavit v tomto souboru, v nástroji alsamixer pomocí klávesy F6 zobrazíme seznam zvukových karet a dle jejich číslování určíme výchozí zvukovou kartu.

Alsamixer a změna zvukové karty

V souboru alsa.conf pak uvidíme pro zvukovou kartu 0 například řádky:

defaults.ctl.card 0 defaults.pcm.card 0 defaults.pcm.device 0

Uložení stavu

Pro uložení Alsa stavu, hodnot mixéru a hlasitosti stačí použít příkaz alsactl store. Tento povel spouštíme jako root. Stav se uloží do umístění /var/lib/alsa/asound.state.

sudo alsactl store

Po zapojení sluchátek hraje i reproduktor

U novějšího HW se mi stalo, že po zapojení sluchátek hrály sluchátka i reproduktor. Řešení je prosté, v nástroji alsamixer povolit automatické ztlumení(auto mute mode).

Výpis hardware pomocí lspci:

Multimedia audio controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP cAVS

Zvuková karta u HP 455

Výchozí výstupní zařízení bylo nastaveno HDMi, bylo potřeba vytvořit soubor v umístění /etc/modprobe.d/alsa-base.conf s obsahem:

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.confoptions snd-hda-intel index=1,0

Bluetooth

Zatím moc dobré zkušenosti s bluetooth audio zařízeními nemám, zkoušel jsem rozjet bluetooth sluchátka, ale nepodařilo se.

Alsa a bluetooth:

alsamixer -D bluealsa

Amixer a ovládání v příkazech

Zesílit o 2dB:

amixer set Master 2dB+

Ztlumit o 2dB:

amixer set Master 2dB-

Přepnout ztlumení(mute):

amixer -q sset Master toggle

Přepnout zdroj vstupu(capture):

amixer set Capture toggle