Byobu

Byobu je nastavitelný manažer oken v konzoli a nástavba programů Screen a Tmux, dokonale ovládá práci s okny a rozdělování obrazovky. Je to sada skriptů, které rozšiřují základní možnosti Screen/Tmux. Zobrazuje informační panel, který obsahuje nadefinované typy informací. Program Byobu spolupracuje buď s programem Screen anebo Tmux, je uživatelsky přívětivější než dříve jmenované a vylepšuje je.

Instalace

Alpine Linux apk add byobu
Arch Linux pacman -S byobu
CentOS yum install byobu
Debian/Ubuntu apt get install byobu
FreeBSD pkg install byobu
OpenSUSE zypper in byobu

Nastavení

Multiplexor určuje chování dělení, interface a klávesových zkratek, které jsou totožné pro daný multiplexor. Použitý terminálový multiplexor se definuje v nastavení, nebo spustíme rovnou Byobu s preferovaným multiplexorem:

Výchozí multiplexor je Tmux, mě osobně více vyhovuje Screen. Pro změnu stačí zadat příkaz:

byobu-select-backend

Uživatelské nastavení se nachází v domovském adresáři a program jej využívá primárně. Cesty ke konfiguraci:

~/.byobu
/usr/share/byobu

Dialog nastavení vyvoláme klávesou F1 anebo příkazem byobu-config. K dispozici máme ještě další skripty pro nastavení programu:

Klávesové zkratky

Sekvence klávesových zkratek je dána nastavenými parametry. Vybírat můžeme z profilů Emacs a Screen. Používám multiplexor Screen, takže sekvenci klávesových zkratek mám dle programu Screen – takže Ctrl + a. Pro výběr sekvence spustíme příkaz:

byobu-ctrl-a

Vlastní zkratky programu Byobu jsou následující:

F1 Nastavení
F2 Nové okno
F3 Předchozí okno
F4 Další okno
F6 Odpojí sezení Byobu
F7 Režim kopírování
F8 Přejmenování okna
F9 Nastavení
F10 Konec režimu kopírování
Alt + Pageup Roluje nahoru
Alt + Pagedown Roluje dolů
Shift + F2 Rozdělí obrazovku horizontálně
Shift + F3 Zaměří další okno při rozdělení
Shift + F4 Zaměří předchozí okno při rozdělení
Shift + F5 Zruší veškerá rozdělení

Ostatní klávesy používané multiplexorem jsou na něm závislé a odvíjí se od použitého programu – Screen/Tmux.

Klávesové zkratky programu Byobu (F1 – F10) trochu kolidují se zkratkami ostatních cli programů, nejsou dobré a doporučuji je vypnout.

Vypnutí kláves F1-F12

Poupravíme konfigurační soubor v domovském adresáři ~/.byobu/keybindings a přidáme parametr source $BYOBU_PREFIX/share/­byobu/keybindings/­f-keys.screen.disable jako na příkladu:

source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/common
source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/f-keys.screen.disable
escape "^Aa"
register x "^A"
bindkey "^A"

Po startu Byobu klávesy F1 – F12 nefungují.

Tipy