Java

Několik poznámek a poznatků k Javě v systému Arch Linux.

Pěkné vysvětlení(anglicky) je na stránkách wiki.archlinux.org.

Kontrola nastavení - Arch Linux

Pro základní správu verzí Javy poslouží nástroj archlinux-java.

Pro vypsání stavu a dostupných verzí Javy v systému zadám:

archlinux-java status

Pro odnastavení výchozí verze stačí použít:

archlinux-java unset

Ruční vložení Javy

Pokud mám portable verzi Javy a neinstaluji ji do systému, mohu celý adresář Javy vložit do umístění /usr/lib/jvm/. V následujícím příkladu jsem do tohoto adresáře nakopíroval Javu jdk1.8.0_202.

archlinux-java status
Available Java environments:
  java-8-openjdk/jre
  jdk1.8.0_202 (default)
		

Nastavení výchozí verze Javy

Dostupné verze Javy získám příkazem archlinux-java status. Dále mohu nastavit výchozí verzi příkazem:

archlinux-java set NÁZEVJAVY

Nekorektní vykreslování oken s Awesome WM a DWM

Setkal jsem se s problémy vykreslování obsahu okna, obsah okna byl např. býlý a podobně. V takovém případě je nutné editovat soubor v umístění /etc/environment a zapsat do něho řádek _JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1.

nano /etc/environment
_JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1

Ošklivé písmo bez vyhlazování

nano /etc/environment
_JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true'

Další GUI přizpůsobení

nano /etc/environment
JDK_JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true -Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel -Dswing.crossplatformlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel -Djdk.gtk.version=2 -Dsun.java2d.opengl=true'