MC - Midnight Commander

MC je výkonný správce souborů pro unixové systémy, který pracuje v textovém režimu. Je panelový správce souborů podobný programu Total Commander, velmi flexibilní a nastavitelný. Dovede zobrazovat náhledy textových souborů a obsahuje i vlastní textový editor. Soubory spravuje dokonale a dokáže změnit i práva. Podporuje myš a klávesové zkratky. Také pracuje s různými archivy, které dovede dočasně rozbalit a zpřístupnit obsah pro rychlý přístup.

Instalace

Alpine Linux apk add mc
Arch Linux pacman -S mc
CentOS yum install mc
Debian/Ubuntu apt get install mc
FreeBSD pkg install mc
OpenSUSE zypper in mc

Pro instalaci ze zdrojového kódu anebo podrobné informace zavítejte na oficiální stránky Midnight Commanderu.

Klávesové zkratky

F3 prohlížení souboru
F4 úpravy souboru v editoru
F5 kopírování souborů
SHIFT+F5 kopírování původního souboru na nový
F6 přesun souborů
SHIFT+F6 přejmenování původního souboru na nový
F7 vytvoří adresář
F8 smaže soubor/adresář
F9 horní nabídková lišta
F10 konec programu
CTRL+SPACE ukáže velikost adresářů
CTRL+s hledání
CTRL+t vybere aktuální položku
CTRL+z uspí MC
CTRL+p vloží cestu do příkazového pole
CTRL+o konzole
+ označování souborů, filtr
ALT+h historie příkazů
META+t přepíná mezi prohlížecími módy
META+c rychlé vkládání cesty
META+o zobrazí obsah adresáře ve vedlejším panelu
META+y zpět v historii adresářů
META+u vpřed v historii adresářů
META+ENTER vloží název souboru do příkazové řádky
META+TAB doplňování názvů souborů, adresářů, příkazů
META+? hledání souboru s obsahem

Skiny

Vlastní skiny můžeme umístit do adresáře ~/.local/share/mc/skins. Tyto vzhledy jsou poté dostupné v nabídce Nastavení-Vzhled.

Takový vlastní vzhled může vypadat takto:

Nodic.ini
~/.local/share/mc/skins/nordic.ini[skin]
  description = Nordic by MV

[Lines]
  horiz = ─
  vert = │
  lefttop = ┌
  righttop = ┐
  leftbottom = └
  rightbottom = ┘
  topmiddle = ┬
  bottommiddle = ┴
  leftmiddle = ├
  rightmiddle = ┤
  cross = ┼
  dhoriz = ─
  dvert = │
  dlefttop = ┌
  drighttop = ┐
  dleftbottom = └
  drightbottom = ┘
  dtopmiddle = ┬
  dbottommiddle = ┴
  dleftmiddle = ├
  drightmiddle = ┤

[core]
  _default_ = white;background
  selected = white;blue
  marked = yellow;black
  markselect = brightgreen;blue
  gauge = black;white
  input = white;black
  inputunchanged = brightblue;black
  inputmark = black;white
  disabled = brightgreen;black
  reverse = brightgreen;background
  commandlinemark = black;white
  header = white;background
  inputhistory =
  commandhistory =

[dialog]
  _default_ = whitebakcground
  dfocus = white;blue
  dhotnormal = brightgreenbakcground
  dhotfocus = brightgreen;blue
  dtitle = brightgreenbakcground

[error]
  _default_ = white;red
  errdfocus = black;yellow
  errdhotnormal = brightred;black
  errdhotfocus = white;brightgreen
  errdtitle = brightgreen;black

[filehighlight]
  directory = white;
  executable = brightgreen;
  symlink = brightblue;
  hardlink = brightblue;
  stalelink = brightred;
  device = yellow;
  special = brightgreen;
  core = blue;
  temp = brightgreen;
  archive = brightgreen;
  doc = white;
  source = brightcyan;
  media = brightgreen;
  graph = brightcyan;
  database = brightred;

[menu]
  _default_ = whitebakcground
  menusel = white;blue
  menuhot = brightgreenbakcground
  menuhotsel = brightgreen;blue
  menuinactive = brightbluebakcground

[popupmenu]
  _default_ = white;black
  menusel = white;blue
  menutitle = white;black

[buttonbar]
  hotkey = white;blue
  button = whitebakcground

[statusbar]
  _default_ = white;black

[help]
  _default_ = white;black
  helpitalic = red;black
  helpbold = brightgreen;black
  helplink = blue;black
  helpslink = white;blue
  helptitle = brightgreen;black

[editor]
  _default_ = white;black
  editbold = brightgreen;blue
  editmarked = black;cyan
  editwhitespace = brightblue;blue
  editlinestate = white;cyan
  bookmark = white;red
  bookmarkfound = black;brightgreen
  editrightmargin = brightblue;black
  editframe = brightgreen;
  editframeactive = white;
  editframedrag = brightblue;

[viewer]
  _default_ = white;black
  viewbold = brightgreen;blue
  viewunderline = brightred;blue
  viewselected = brightgreen;cyan

[diffviewer]
  added = white;brightgreen
  changedline = blue;cyan
  changednew = red;cyan
  changed = white;cyan
  removed = white;red
  error = red;white

[widget-common]
  sort-sign-up = ↑
  sort-sign-down = ↓

[widget-panel]
  hiddenfiles-sign-show = •
  hiddenfiles-sign-hide = ○
  history-prev-item-sign = «
  history-next-item-sign = »
  history-show-list-sign = ^
  filename-scroll-left-char = «
  filename-scroll-right-char = »

[widget-editor]
  window-state-char = ↕
  window-close-char = ✕
		  
Vlastní vzhled Nordic

Porovnání souborů ve dvou adresářích

V nabídce Příkaz-Porovnat složky spustím porovnání aktuálně vybraných adresářů(otevřené v levém i pravém panelu). Rozdíly jsou opticky zvýrazněné:

Vlastní vzhled Nordic

Tipy

Nastavení šipek vlevo a vpravo pro přepínání mezi adresáři nahoru nebo dolu provedeme v nastavení paneluLynx like navigation(pohyb jako v Lynx).

Pro využití všech možných témat je nutné zapnout pro terminál podporu 256 barev díky Xresources.

Práce s archivy je jednoduchá, stačí mít nainstalované balíčky, které s archivy pracují. Takové balíčky jsou např. zip, unrar a další.