Md5sum

Vypočítá, vytvoří a zkontroluje MD5 (128-bit) sumu. Zde se dozvíme, jak vytvořit a zkontrolovat kontrolní součet souboru. Nástroj se dokonale hodí pro ověření obsahu.

Soubor s kontrolním součtem se jmenuje obvykle stejně jako soubor, u kterého se součet provádí, pouze se přidá přípona .md5. Oba dva soubory musí být ve stejném adresáři, proto se při kontrole zadá pouze jméno souboru s kontrolním součtem, který si pak původní soubor najde.

Vytvoření součtu

Součet je nutné nasměrovat do souboru, který se jmenuje stejně jako kontrolovaný soubor, ale navíc s příponou .md5.

md5sum test.iso > test.iso.md5

Samostatné použití příkazu md5sum s názvem souboru vypíše pouze kontrolní součet do výstupu stdout. Příkaz a následný výstup vypadají:

md5sum test.iso
ae2343468030de45658f43556f23   test.iso

Obsahem takového souboru test.iso.md5 po přesměrování výstupu je:

ae2343468030de45658f43556f23   test.iso

Kontrola součtu

md5sum -c test.iso.md5
test.iso: V POŘÁDKU

Z manuálu

Syntaxe programu zní:

md5sum [volba]... [soubor]...

Volby: