MPD (Music Player Daemon)

Je démon pro přehrávání hudby díky nakonfigurovaným výstupům zvuku, které jsou výchozí lokální, ale mohou být také vzdálené. Démon spravuje hudební databázi a data o skladbách.

Jak na to - MPD?

Je potřeba nainstalovat balíček mpd, nakonfigurovat jej a spustit službu. Tímto ale není vyhráno, mpd potřebuje také nějakého klienta, aby si mohl uživatel spustit přehrávání hudby a ovládat jej. Mezi známé klienty patří například: mpc a nebo ncmpcpp.

Můj mpd.conf

/etc/mpd.confmusic_directory "/mnt/DATA/Hudba"
playlist_directory "~/.mpd/playlists"
db_file "~/.mpd/database"
log_file "~/.mpd/log"
pid_file "/var/lib/mpd/pid"
state_file "~/.mpd/state"
user "martin"
bind_to_address "localhost"
bind_to_address "/var/lib/mpd/socket"
auto_update	"yes"
input {
    plugin "curl"
}
audio_output {
    type      "alsa"
    name      "default"
    mixer_type   "software"
		format     "44100:16:2"
}
audio_output {
  type          "fifo"
  name          "my_fifo"
  path          "/tmp/mpd.fifo"
  format         "44100:16:2"
}
filesystem_charset "UTF-8"

Fifo - vizualizace

O nastavení dalšího výstupu například pro vizualizaci hudby, doplním do souboru /etc/mpd.conf:

/etc/mpd.confaudio_output {
  type          "fifo"
  name          "my_fifo"
  path          "/tmp/mpd.fifo"
  format         "44100:16:2"
}
Ukázka vizualizace - cava