Mutt

Je uživatelský agent pro Emaily v příkazové řádce. Působí přehledně, jednoduše a je přizpůsobitelný.

Konfigurace

Konfigurační soubory uživatele jsou v umístění ~/.mutt/. Zde program očekává konfigurační soubor .muttrc, kde je naše nastavení.

Například mé nastavení pro 2 účty vypadá následovně:

nano ~/mutt/muttrc# OBECNE
set header_cache = "~/.cache/mutt"
set mail_check = 60
set timeout = 90
set imap_keepalive = 300
alternative_order text/plain text/html *
auto_view text/html
set editor=nano

# display/pager
ignore *                # ignore all headers
unignore from: to: cc: date: subject:  # show only these
unhdr_order *              # some distros order things by default
hdr_order from: to: cc: date: subject: # and in this order
set date_format = "%d/%m/%y"

## ACCOUNT1
source "~/.mutt/ucet1"
folder-hook $folder 'source ~/.mutt/ucet1'

## ACCOUNT2
source "~/.mutt/ucet2"
folder-hook $folder 'source ~/.mutt/ucet2'


# BARVY 
color normal      default default       # default colours
color index       brightred default ~N	  # new messages
color index       red default ~F       # flagged messages
color index       blue default ~T       # tagged messages
color index       brightred default ~D    # deleted messages
color body       brightgreen default     (https?|ftp)://[\-\.+,/%~_:?&=\#a-zA-Z0-9]+ # links
color body       brightgreen default     [\-\.+_a-zA-Z0-9]+@[\-\.a-zA-Z0-9]+     # email-addresses
color attachment    magenta default       # attachments
color signature     brightwhite default     # sigs
color search      brightred black       # highlight results

color indicator     black cyan         # currently highlighted message
color error       red default         # error messages
color status      white brightblack      # status line
color tree       white default        # thread tree arrows
color tilde       cyan default        # blank line padding

color hdrdefault    brightblue default     # default headers
color header      cyan default "^From:"
color header      cyan default "^Subject:"

color quoted      cyan default        # quote colours
color quoted1      brightcyan default
color quoted2      blue default
color quoted3      green default
color quoted4      yellow default
color quoted5      red default

# keybinding for opening ucet1 folder 
macro index,pager gA 'source ~/.mutt/ucet1!'
#keybinding for opening ucet2 folder 
macro index,pager gB 'source ~/.mutt/ucet2!'


# keybinding for opening ucet1 folder 
macro index,pager \CP 'source ~/.mutt/ucet1!'
#keybinding for opening ucet2 folder 
macro index,pager \CO 'source ~/.mutt/ucet2!'

		

Jednotlivé soubory konfigurace účtu mohou být např.:

nano ~/mutt/ucet1# UCET1
set from = "email@domena.cz"
set realname = "Martin V"

# Prichozi settings
set imap_user = "email@domena.cz"
set imap_pass = "heslo"

# Odchozi settings
set smtp_url = "smtps://smtp.adresasmtp.cz"
set smtp_pass = "heslo"
set realname="Martin V"
set signature="S pozdravem \nMartin V"

# Remote mail folders
set folder = "imaps://mail.adresaserveru.cz"
set spoolfile = "+INBOX"
set postponed = "+Drafts"
set record = "+Sent"
set trash = "+Trash"

# HOOK
account-hook $folder "set imap_user=email@domena.cz imap_pass=heslo"

Prohlížení Emailů

Musí být nainstalován balíček lynx.

Barvy

Příklad mého zápisu do konfiguračního souboru .muttrc:

color normal      default default       # default colours
color index       brightred default ~N	  # new messages
color index       red default ~F       # flagged messages
color index       blue default ~T       # tagged messages
color index       brightred default ~D    # deleted messages
color body       brightgreen default     (https?|ftp)://[\-\.+,/%~_:?&=\#a-zA-Z0-9]+ # links
color body       brightgreen default     [\-\.+_a-zA-Z0-9]+@[\-\.a-zA-Z0-9]+     # email-addresses
color attachment    magenta default       # attachments
color signature     brightwhite default     # sigs
color search      brightred black       # highlight results

color indicator     black cyan         # currently highlighted message
color error       red default         # error messages
color status      white brightblack      # status line
color tree       white default        # thread tree arrows
color tilde       cyan default        # blank line padding

color hdrdefault    brightblue default     # default headers
color header      cyan default "^From:"
color header      cyan default "^Subject:"

color quoted      cyan default        # quote colours
color quoted1      brightcyan default
color quoted2      blue default
color quoted3      green default
color quoted4      yellow default
color quoted5      red default