ncdu

Je textový program, který prohledá libovolné umístění, analyzuje adresáře i jejich velikost a přehledně seřadí výsledky. Vychází ze známého příkazu du. Poskytuje rychlé zobrazení toho, jaké adresáře a soubory zabírají místo na disku. Je velmi užitečný na uvolnění volného místa a pro analýzu velkých souborů.

Náhled

Instalace

Alpine Linux apk add ncdu
Arch Linux pacman -S ncdu
CentOS yum install ncdu
Debian/Ubuntu apt get install ncdu
FreeBSD pkg install ncdu
OpenSUSE zypper in ncdu

Atributy

Před atributem příkazu píšeme pomlčku.

Příkladem je:

ncdu -h
h Vypíše nápovědu.
v Vypíše verzi programu.
e Povolí rozšířené informace o souborech, čte práva souborů, vlastnictví a poslední změnu. Informace o souborech můžeme vyvolat v programu klávesou i. Toto může být poněkud náročnější a výstup programu bude větší.
x Je rozkaz neprocházet ostatní systémové soubory, prohledá umístění pouze v tom samém systému souborů.

Klávesové zkratky

n Řadí výsledky dle názvu.
s Řadí výsledky dle velikosti.
C Řadí dle počtu
d Smaže vybrané.
t Zobrazí složky před soubory při listování
g Přepíná mezi ukazeteli graf, procenta a graf i procenta.
e Zobrazí/skryje skryté soubory a složky.
r Obnoví a přepočítá aktuální adresář.
i Zobrazí informace o vybrané položce.
b Objeví se konzole v aktuálním umístění.

Příklady

Pro klasické prohledání umístění včetně podrobnějších informací:

ncdu -e /mnt/data/soubory

Pro skenování vzdáleného systému a lokální prohlížení souborů:

ssh -C uzivatel@192.168.1.2 ncdu -o- / | ./ncdu -f-

Příklad samostatného užití příkazu du, který vypíše a seřadí obsah adresáře dle velikosti:

du -sh *