ncmpcpp

Je ncurses založený přehrávač hudby v příkazové řádce pro hudebního démona MPD.

Nastavení

Uživatelská konfigurace je v adresáři ~/.ncmpcpp/.

Moje nastavení:

~/.ncmpcpp/configncmpcpp_directory =     "~/.ncmpcpp"
mpd_host =         "127.0.0.1"
m1;1mpd_port =         "6600"
mpd_music_dir =	      "/mnt/DATA/Hudba/"
mpd_connection_timeout = "5" 
mpd_crossfade_time = "4"
user_interface = "alternative"
#startup_screen = "visualizer"
#startup_slave_screen = "playlist"
#startup_slave_screen_focus = "yes"
allow_for_physical_item_deletion = "yes"
locked_screen_width_part = "30"
visualizer_data_source = "/tmp/mpd.fifo"
visualizer_output_name = "my_fifo"
visualizer_in_stereo = "yes"
visualizer_type = "spectrum" #spectrum/wave/wave_filled/ellipse
#visualizer_look = "+|"
#visualizer_look = "▋▋"
visualizer_look = "●┃"
visualizer_spectrum_dft_size = "4"
visualizer_spectrum_smooth_look = "yes"
visualizer_color = 41, 83, 119, 155, 185, 215, 209, 203, 197, 161
visualizer_fps = "30"
#visualizer_sync_interval = 10 
display_bitrate = "yes"
display_volume_level = "yes"
display_remaining_time = "no"
ignore_diacritics = "yes"
ignore_leading_the = "yes"
incremental_seeking = "yes"
mouse_support = "yes"
cyclic_scrolling = "no"
#progressbar_look = "▃▃▃"
#progressbar_look = "▪▪▪"
#progressbar_look = "▪▪▪"
#progressbar_look = "━┅ "
#progressbar_look = "┅┅ "
#progressbar_look = "░█░"
#progressbar_look = "─╼─"
#progressbar_look = "─⊙─"
progressbar_look = "━█┄"
external_editor = "nano"
message_delay_time = "2"
browser_display_mode = "columns"
seek_time = "20"
execute_on_song_change = notify-send -e --icon=/mnt/DATA/Moje_speciality/grafika/ostatní/music.png "Hraje" "$(mpc --format '%title% \n%artist% - %album%' current)"
#autocenter_mode = yes
#now_playing_prefix = "$b$8 ➥ "
#now_playing_suffix = "$8$/b"
now_playing_prefix = "$b ▶ "

# Colors ..
colors_enabled = "yes"
progressbar_color = "white"
progressbar_elapsed_color = "cyan"
empty_tag_color = "red"
statusbar_color = "yellow"
state_line_color = "blue"
state_flags_color = "blue"
main_window_color = "blue" 
header_window_color = "blue"
current_item_prefix = "$(blue)$r"
current_item_suffix = "$/r$(end)"
alternative_ui_separator_color = "blue"

Integrace s notify-send

V konfiguračním souboru je možné nastavit příkaz, který se bude volat při zahájení a nebo změně přehrávání písně. Tento příkaz odpovídá standardnímů notify-send.

Náhled notifikace

V konfiguračním souboru tomuto odpovídá řádek:

~/.ncmpcpp/configexecute_on_song_change = notify-send -e --icon=/mnt/DATA/Moje_speciality/grafika/ostatní/music.png "Hraje" "$(mpc --format '%title% \n%artist% - %album%' current)"