notify-send

Slouží pro zobrazení upozornění na ploše.

Na co je dobré upozornění?

Používám jej ve svých skriptech, kdy očekávám důležitou informaci a nemohu pozorovat výstup skriptu. Je to celkem komfortní způsob zobrazení informací pro uživatele.

Základní použití

Je možné u upozornění určit plno možností od timeoutu až po ikonu. Níže je má vzorová ukázka notifikace s ikonou.

notify-send --icon=/opt/ikony/monitor.png 'Nastavení monitorů' 'Nastavení proběhlo v pořádku'

Ukázka:

Ukázka-ikona, nadpis a text

Když si tento příkaz rozeberu:

V kombinaci s Dunst je to OK

Dunst je lehký notifikační démon a díky němu to prostě funguje.

Progressbar

Progressbar
notify-send -t 1000 -h int:value:9 --icon=~/test/speaker.png Test text testu

Příklad info notifikace

Moje informativní notifikace
notify-send --icon=/mnt/grafika/ostatní/sova.png "$HOSTNAME" "Uživatel: $USER\nShell: $SHELL\nEditor: $EDITOR\nJava_home: $JAVA_HOME\nJDK_home: $JDK_HOME\n\nPaměť:\n$(free -h)\n\n$(ps axch -o cmd:15,%mem --sort=-%mem | head -n 5)\n\nDisky:\n$(df -h)" -h string:bgcolor:#1d2021 -h string:fgcolor:#fbf1c7 -t 10000
		

Více info