Packer

Balíčkovací nástroj repozitáře AUR u distribuce Arch Linux.

Co je Packer?

Je to praktický program pro správu a instalaci balíčků, jeho výhoda spočívá v prohledávání repozitáře AUR a celkem bezproblémové instalaci i kompilaci. Jednoduše stačí jako běžný uživatel povelem packer vyhledávat a následně instalovat programy nebo balíčky.

Má záloha - balíček

Kvůli jeho horší dostupnosti(chybí v repozitáři) na čerstvé instalaci jsem jej uploadoval. Pro instalaci stačí v příkazovém řádku přejít do adresáře se staženým balíčkem a nainstalovat:

pacman -U packer.pkg.tar.xz

Příklad hledání a instalace

Dejme tomu, že hledáme správce souborů Thunar a i nějaké doplňky k němu. Stačí napsat příkaz packer a název hledaného textu:

packer thunar

Výstupem bude očíslovaný seznam shod v povolených repozitářích včetně uživatelského repozitáře AUR, který dle zadaného požadavku najde mnohdy i stovky balíčků, obsahujících daný text. Na konci seznamu nástroj čeká na vstup uživatele - vybereme číselnou volbu. Při dvou a více *položkách jednotlivá čísla oddělujeme mezerou.

Po potvrzení číselných voleb následuje instalace závislostí a pokud jsou v instalačním plánu zahrnuty programy pro kompilaci - ty jsou až na konec. Při kompilaci se standardně nástroj zeptá, zda chceme editovat konfigurační soubor pro kompilaci - nemusíme, takže potvrdíme možnost ne.