rxvt-unicode

Je barevný vt102 terminálový emulátor.

Gentoo a 24-bit color mode

Na systému Gentoo používám rxvt s flagy:

sudo nano /etc/portage/package.use/01balickyx11-terms/rxvt-unicode 24-bit-color 256-color fading-colors wide-glyphs

Nastavení

Uživatelské nastavení hledá program v souboru ~/.Xresources domovského adresáře. Nastavení probíhá formou zápisu parametrů do textového souboru.

Příklad nastavení:

URxvt.font: xft:terminus:size=9
URxvt*inheritPixmap: true
URxvt.depth: 32
URxvt.scrollBar:	false
URxvt.saveLines:	65535

Xft*dpi:    96
Xft*antialias: True
Xft*hinting:  Full

#define t_pozadi_tmave   	#010000
#define t_pozadi_zvyraznene #444444
#define t_pozadi  	 		#222222
#define t_pozadi_zvyrazneni #545350
#define t_popredi_jine  	#96969A
#define t_popredi   		#7bbdbd
#define t_popredi_zvyrazneni #CFCFD3
#define t_popredi_strop  	#FEFFFF

URxvt.background: [60]t_pozadi
! URxvt.background: t_pozadi
URxvt.foreground: t_popredi

URxvt.colorBD: t_popredi_zvyrazneni
URxvt.colorIT: t_popredi_zvyrazneni
URxvt.colorUL: t_popredi_zvyrazneni

URxvt.cursorColor: t_popredi

! BLK
URxvt.color0: t_pozadi_zvyrazneni
URxvt.color8: t_popredi_jine

! WHT
URxvt.color7: t_popredi_zvyrazneni
URxvt.color15: t_popredi_strop

! RED
URxvt.color1: #CC827B
URxvt.color9: #FFBBB3

! YEL
URxvt.color3: #A5955B
URxvt.color11: #E0CE91

! GRN
URxvt.color2: #67A477
URxvt.color10: #9EDEAE

! CYN
URxvt.color6: #38A6B2
URxvt.color14: #79E0ED

! BLU
URxvt.color4: #7998D1
URxvt.color12: #B3D1FF

! MAG
URxvt.color5: #BD84B6
URxvt.color13: #F9BDF0

URxvt.color16: t_pozadi_tmave
URxvt.color17: t_pozadi_zvyraznene
URxvt.color18: t_pozadi
URxvt.color19: t_pozadi_zvyrazneni
URxvt.color20: t_popredi_jine
URxvt.color21: t_popredi
URxvt.color22: t_popredi_zvyrazneni
URxvt.color23: t_popredi_strop

rxvt-unicode a průhlednost

Je potřeba mít zapnutý kompozitor, v mém případě to je xcompmgr. Průhlednost spočívá v parametru URxvt.background: [60]#000000, kde je důležitá číslice [60]

URxvt.background: [60]#000000