scp

Scp znamená bezpečné kopírování (i vzdáleně). Scp kopíruje soubory mezi hostiteli na síti. Používá protokol SSH pro přenos dat a také stejné ověřování, poskytuje stejnou bezpečnost jako SSH. Scp se zeptá na heslo anebo frázi, jestliže jsou potřeba.

Kopírování

Při kopírování určujeme zdroj a cíl.

Zdroj a cíl mohou být specifikováni jako:

Zdroj a cíl mohou být specifikovány jako lokální cesta s klasickým zápisem, vzdálený hostitel s volitelnou cestou ve formě: uzivatel@hostitel:/cesta. Další specifikace je jednotný identifikátor zdroje (URI) ve formě: //uzivatel@hostitel:/cesta. Hostitel může být definován jak IP adresou, tak názvem počítače. Alternativa s grafickým rozhraním pro Windows se jmenuje WinSCP.

Syntaxe příkazu zní:

scp [-346BCpqrTv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program] zdroj cíl

Příklady

Vykopíruje soubor.txt na hostitele 192.168.1.11, uživatele mvecko a do cesty /home/mvecko:

scp soubor.txt uzivatel@192.168.1.11:/home/uzivatel

Vykopíruje adresář muj-software u vzdáleného hostitele 192.168.1.11 z cesty /opt do /home/uzivatel:

scp uzivatel@192.168.1.11:/opt/muj-software uzivatel@192.168.1.11:/home/uzivatel

Vykopíruje veškeré soubory a složky z aktuálního umístění na hostitele s názvem PC pocitac, uživatele uzivatel a do umístění /home/uzivatel:

scp * uzivatel@pocitac:/home/uzivatel

Vykopíruje lokální soubor test do počítače s IP 10.0.04 skrze port 222 a nakopíruje jej do vzdáleného umístění /home/uzivatel/:

scp -P 222 test 10.0.0.4:/home/uzivatel

Vykopíruje z počítače mujpc soubor test.txt umístěný v kořeni disku přes port 222 a nakopíruje jej do lokální složky /home/uzivatel/:

scp -P 222 root@mujpc:/test.txt /home/uzivatel