SDDM

Správce displeje také známý jako přihlašovací manažer, grafická přihlašovací obrazovka

Úvodem

SDDM je jednoduchý správce displeje (přihlašovací manažer) s využitím grafického prostředí QT. Ukáže grafickou obrazovku pro volbu uživatelského jména a hesla, která je doplněna o možnosti volby sezení a jazyka klávesnice. Po autorizaci uživatele startuje desktopové sezení, které máme nastavené.

SDDM spouští vítače jako systémového uživatele pojmenovaného sddm, který musí mít domovský adresář nastavený na /var/lib/sddm.

Když je k dispozici pam a systemd, vítač využije logind, který dá přístup k drm zařízením.

Distribuce bez pam a systemd potřebují vložit uživatele sddm do skupiny video.

SDDM - přihlášení

Nastavení

Soubory

Nastavení programu je uloženo v adresáři /etc/sddm, kde najdeme hned několik souborů.

cd /etc/sddm/

Dle manuálu je lokální konfigurační adresář pro ukládání nastavení /etc/sddm.conf.d/ do kterého se mají správně ukládat konfigurační soubory vytvořené dodatečně. V tomto adresáři se vytváří dodatečné konfigurační soubory jako například autologin.conf.

cd /etc/sddm.conf.d/

Obecný konfigurační soubor sddm.conf, který je v adresáři /etc, obsahuje celkové nastavení programu.

nano /etc/sddm.conf

Atributy nastavení

Vytvoření sezení

V adresáři /usr/share/xsessions se nachází .desktop soubory s konfigurací sezení. Jestliže jej nemám, tak pro Window Maker si vytvořím sezení s názvem například windowmaker.desktop a udělám jej spustitelným (chmod 777).

cd /usr/share/xsessions
nano wmaker.desktop
[Desktop Entry]
Name=wmaker
Comment=Prihlaseni do Window Makeru
Exec=/usr/local/bin/wmaker
TryExec=/usr/local/bin/wmaker
Icon=wmaker.png
Type=Application
chmod 777 wmaker.desktop

Automatické přihlášení

Jednoduše stačí v konfiguračním souboru /etc/sddm.conf odkomentovat řádky:

[Autologin]
User=uzivatel

Anebo

Vytvořím soubor /etc/sddm.conf.d/autologin.conf a do něho zapíšu dle svého uživatele a sezení:

[Autologin]
User=uzivatel
Session=wmaker

Témata

Témata se ukládají ve výchozím stavu do adresáře /usr/share/sddm/themes. Pro více témat doporučuji nainstalovat také balíček sddm-themes.

Pro otestování témat můžeme použít následující příkaz:

sddm-greeter --test-mode --theme /usr/share/sddm/themes/maldives
maldives
sddm-greeter --test-mode --theme /usr/share/sddm/themes/elarun
elarun
sddm-greeter --test-mode --theme /usr/share/sddm/themes/maya
maya

Virtuální klávesnice

Pro funkční virtuální klávesnici je třeba mít nějakou nainstalovanou. Na příkladu si ukážeme virtuální klávesnici qtvirtualkeyboard.

Pro snadné nastavení lze upravit přímo konfigurační soubor /etc/sddm.conf.

nano /etc/sddm.conf

Vložíme do kategorie [General]:

[General]
InputMethod=qtvirtualkeyboard

Při potřebě psaní text se klávesnice objeví a můžeme psát.

Klávesnice na obrazovce