Systemd

Systemd je moderní náhrada SysV init a rc. Je užíván většinou linuxových distribucí jako primární init systém.

Gentoo-systemd jako init systém

Určení jaký způsob správy služeb bude využíván je již při stahování stage souboru systému Gentoo.

Během instalace systému a nebo při změně init systému je pro první spuštění a potřebnou inicializaci potřeba spustit:

systemd-firstboot --prompt --setup-machine-id

Zde dojde k výběru jazyka a zbytek se nastaví sám.

Při konfiguraci jádra je možné také kompilovat pouze pro systemd.

Základní povely

Jako názornou ukázku jsem si vybral práci se službou sshd.

Zapnutí automatického spuštění služby při startu systému:

systemctl enable sshd.service

Vypnutí automatického spuštění služby při startu systému:

systemctl disable sshd.service

Okamžité zapnutí služby:

systemctl start sshd.service

Okamžité vypnutí služby:

systemctl stop sshd.service

Vypíše stav služby:

systemctl status sshd.service

Ovládání služby jako uživatel

V některých případech je výhodné službu zaktivnit po startu a nebo spouštět jako obyčejný uživatel. To můžeme zajistit parametrem --user. Takový start služby potom vypadá takto:

systemctl start --user emacs-29.service