Tmpfs

Tmpfs je virtuální souborový systém.

Schopnost tmpfs je vytvářet souborové systémy a jejich obsah usídlit do virtuální paměti. Poněvadž jsou soubory na těchto souborových systémech typicky v paměťi RAM, jejich přístup je neuvěřitelně rychlý.

Mě se nástroj tmpfs osvědčil, když jsem kompiloval větší software a kompilátor vyhazoval chybu nedostatku místa v /tmp.

Instalace

Instalace většinou není třeba, bývá součástí systému.

Používání tmpfs

Souborový systém je automaticky vytvořen se zadanou velikostí 10MB a umístěním v /mnt/mytmpf, když se připojuje přes příkaz mount, který může vypadat následovně:

mount -t tmpfs -o size=10M tmpfs /mnt/mytmpf

Pokud chci vytvořit takový dočasný virtuální souborový systém natrvalo třeba v úmístění /tmp a o velikosti 2GB, zapíši následující parametry do souboru /etc/fstab:

tmpfs   /tmp   tmpfs   rw,nodev,nosuid,size=2G   0  0

Gentoo a portage v tmpfs

V některých případech znatelně urychlí kompilaci programů. Je možné zapsat do souboru fstab následující:

/etc/fstabtmpfs      /var/tmp/portage    tmpfs  size=8G,uid=portage,gid=portage,mode=775    0 0

Ověříme pomocí df -h a nebo mount.

df -htmpfs        8,0G   0 8,0G  0% /var/tmp/portage
mount | grep portagetmpfs on /var/tmp/portage type tmpfs (rw,relatime,size=8388608k,mode=775,uid=250,gid=250,inode64)