ufw

Program pro správu síťového filtru a firewallu. Tento program je vhodný pro správu firewallu v operačním systému Linux a zaměřuje se na poskytnutí rozhraní jednoduchého na ovládání pro uživatele. UFW je nástavba programu Iptables a poskytuje komfortní ovládání firewallu.

Možnosti

Jak sestavit pravidla a jejich skladba

Uživatel může specifikovat pravidla, která používají jednoduchou skladbu anebo úplnou skladbu. Jednoduchá skladba je specifikace portu a volitelně protokol, které jsou povolené nebo zakázané. Obě skladby obsahují komentář pro pravidlo.

Příklady jednoduchých skladeb pravidel:

Pro běžný provoz desktopu využijeme následující porty:

Přidání rozsahu adres

Povolí z adresy 192.168.1.10 komunikaci na 192.168.1.20 protokolem TCP a portem 22:

ufw allow proto tcp from 192.168.1.10 to 192.168.1.20 port 22

Příklad pravidel pro kdeconnect

Příklad pravidel pro kdeconnect, kdy je potřeba povolit rozsah portů 1714-1764 pro protokoly UDP a TCP sadou příkazů:

ufw allow 1714:1764/tcp
ufw allow 1714:1764/udp

Stav vypíše následující:

ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To             Action   From
--             ------   ----               
1714:1764/tcp       ALLOW IN  Anywhere
1714:1764/udp       ALLOW IN  Anywhere     
1714:1764/tcp (v6)     ALLOW IN  Anywhere (v6)
1714:1764/udp (v6)     ALLOW IN  Anywhere (v6) 

Integrace aplikací

UFW podporuje integraci aplikací čtením z profilů umístěných v /etc/ufw/applications.d. Pro seznam jmen známých aplikací použijeme:

ufw app list

Informace o dané aplikaci získáme příkazem:

ufw app info jméno

Standartní politika aplikací je skip (přeskočit). Můžeme specifikovat jinou politiku jako povolit a popřít.

ufw app default deny

Jestliže se nějaký profil aplikace upravoval, může se hodit příkaz pro aktualizaci aplikace:

ufw app update jméno