vsftpd

Very Secure FTP Daemon je unixový FTP server pod licencí GPL, který nabízí bezpečnost, stabilitu a výkon.

Vlastnosti

Konfigurace

Nastavení je uloženo v souboru /etc/vsftpd.conf anebo v /etc/vsftpd/vsftpd.conf.

Vysvětlivky pro atributy nastavení:

Příklad

Zde je příklad konfiguračního souboru vsftpd.conf, který je nastaven pro:

write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
nopriv_user=ftpsecure
local_enable=YES
anonymous_enable=NO
anon_world_readable_only=YES
syslog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
ascii_upload_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
listen=NO
listen_ipv6=YES
ssl_enable=NO
pasv_min_port=30000
pasv_max_port=30100
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

FreeBSD nastavení služby

Konfigurační soubor služby se nachází ve složce /usr/local/rc.d/vsftpd, tento soubor obsahuje pouze základní nastavení služby, pro vlastní nastavení služby použijeme soubor vsftpd.conf.

Pro samostatnou službu je nutné okdomentovat tyto řádky:

listen=YES
background=YES

Start služby po spuštění upřesníme v souboru /etc/rc.conf:

vsftpd_enable="YES"