XAMPP – Apache, MySQL, FileZilla, Mercury a Tomcat server

XAMPP je volná distribuce Apache obsahující MariaDB, PHP a Perl, balíček je určen pro snadnou instalaci a užití Apache serveru.

Proč XAMPP?

Mnoho lidí má problémy s instalací Apache serverů a ještě k tomu zprovoznit MariaDB, PHP a Perl. Cílem programu XAMPP je poskytnout jednoduchou instalaci serveru pro vývojáře. Programy pro server běží jako služby. K dispozici je i logování událostí. Apache naslouchá na portech: 80, 443. Ujistěte se, že jsou povoleny tyto porty ve firewallu.

Je k dispozici pro operační systémy:

  1. Linux
  2. MacOS
  3. Windows

Nastavení

Nastavení panelu se provádí na panelu tlačítkem Config . Můžeme zde nadefinovat textový editor pro otevírání nastavení a textu, webový prohlížeč pro otevírání HTML a podobně.

Nastavení samotného serveru se provádí na panelu u příslušné kolonky služby.

Start serveru spustíme tlačítkem Start . Je možné také server startovat automaticky.

Konfigurační soubor Apache lze editovat také z panelu.

Kam umístit soubory

Podle cesty instalace budeme mít daný adresář, do kterého budeme umisťovat náš webový projekt. Pokud jsme instalovali do výchozího umístění C:\xampp, najdeme soubory pro webový server ve složce xampp\htdocs.

xampp\htdocs

Soubor httpd.conf mimo jiné určuje, jaký adresář bude pro server vlastní. Výchozí nastavení je pro c:\xamp\htdocs:

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs" <Directory "C:/xampp/htdocs"> # # Possible values for the Options directive are "None", "All", # or any combination of: # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews # # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" # doesn't give it to you. # # The Options directive is both complicated and important. Please see # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options # for more information. # Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI # # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride All # # Controls who can get stuff from this server. # Require all granted </Directory>

Lze v něm také nadefinovat, na jakých portech server naslouchá, standardně jde pouze port 80, ale v případě více webů může být i více portů:

Listen 80
Listen 81
Listen 82

Raději mám v adresáři xampp umístěné pouze zástupce k adresářům, kde se web nachází. Pomocí příkazu mklink si ve Windows udělám zástupce webu a cílem bude odkaz htdocs:

mklink /J C:\xampp\htdocs C:\DATA\web

Pro více webů lze v souboru httpd-vhosts.conf definovat jednotlivé přístupy:

NameVirtualHost 127.0.0.1:81 <VirtualHost 127.0.0.1:81> ServerName web2 ServerAlias localhost:81 DocumentRoot "C:/xampp/htdocs2" </VirtualHost>

Pro záznam 127.0.0.1:81 platí, že bude přístupný na adrese localhost a portu 21.

Další nástroje programu

XAMPP poskytuje také nástroje pro kontrolu a doladění služeb. Užitečný může být netstat, který sleduje naslouchající porty. Prohlížet logy můžeme pomocí lokálního textového editoru a také se může hodit příkazový řádek.

Závěrem

Potřebujete zprovoznit Apache server na počítači? Není problém.

XAMPP je skvělý nástroj pro instalaci Apache serveru, podpory databáze a PHP. Používám ho na stanicích s Windows.