XDM

XDM je lehký správce displeje (přihlašovací manažer). Po autorizaci uživatele startuje desktopové sezení čtené ze souboru .xsession v domovském adresáři. Je jednoduchý s pevným textovým nastavením, další nabídky v přihlašovací obrazovce kromě výběru uživatele nejsou. Nastavení sezení musí být definováno v souboru .xsession.

Nastavení

Na běžných linuxových distribucích se startuje XDM jako služba, stačí tedy zaktivovat službu xdm.service například pomocí systemctl anebo jinak.

Arch Linux

Na systémech Arch Linux nainstaluji balík xorg-xdm a povolím službu xdm.service po startu:

pacman -s xorg-xdm
systemctl enable xdm.service

FreeBSD nastavení

Pro spouštění programu XDM po startu PC je potřeba zapnout TTY 8 předvolené pro XDM. Upravíme soubor /etc/ttys, tím pádem v souboru bude řádek:

ttyv8  "/usr/local/bin/xdm -nodaemon"  cons25l2  on  secure

Atributy

Uvítací text CLIENTHOST doplní automaticky název počítače:

xlogin*greeting: Vítejte na počítači CLIENTHOST

Text při chybě autorizace:

xlogin*fail: Zaznamenán neautorizovaný přístup, volám policii

Obrázek v přihlašovacím okně - logo:

xlogin*logoFileName: /usr/local/share/pixmaps/obrazek.xpm

Font a styl

xlogin*face: Helvetica-12

Velikost okna - 800 je šířka, 400 je výška a 0-0 je odsazení:

xlogin*geometry: 800-400-0-0

Vypnutí okna s Xkonzolí

Soubor Xsetup_0 a Xresources obsahují instrukce pro spuštění xconsole. Soubor Xsetup_0 vyprázdníme anebo zakomentujeme řádek s příkazem xconsole. V souboru Xresources najdeme ke konci řádky začínající xconsole a zakomentujeme nebo odstraníme.