Xorg

Je grafický X server.

Co je Xorg?

Jedná se o server grafického rozhraní, který se stal velmi populární. Má své limity a nedostatky, ale funguje a je použitelný.

Konfigurační soubory

Konfigurační soubory se umisťují do adresáře /etc/X11/xorg.conf.d/.

U mě například vypadá struktura adresáře takto:

tree /etc/X11/xorg.conf.d/
/etc/X11/xorg.conf.d/
├── 10-evdev.conf
├── 20-modesetting.conf
├── 40-libinput.conf
├── 41-main-monitor.conf
└── 42-side-monitor.conf

Monitory

Aktuální(v tomto případě již správné) nastavení monitorů a obrazovek vypíšu příkazem xrandr:

xrandr
...
eDP-1 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
  1920x1080   60.06*+ 60.01  59.97  59.96  59.93  40.04
...
DP-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 521mm x 293mm
  1920x1080   60.00*+ 50.00  59.94 
...

Dle informací o portech a rozlišení zobrazených nástrojem xrandr mohu nastavit konfigurační soubory pro monitory.

Pro 1. monitor

/etc/X11/xorg.conf.d/41-main-monitor.conf
Section "Monitor"
  Option   "Primary" "yes"
  Option   "PreferredMode" "1920x1080"
  Identifier "eDP-1"
EndSection

Pro 2. monitor vlevo:

/etc/X11/xorg.conf.d/42-side-monitor.conf
Section "Monitor"
  Option   "Primary" "no"
  Option   "PreferredMode" "1920x1080"
  Identifier "DP-1"
  Option   "LeftOf"    "eDP-1"
EndSection
				

Je možné také kompletní konfiguraci více monitorů zapsat do jednoho konfiguračního souboru např. 41-monitors.conf:

/etc/X11/xorg.conf.d/41-monitors.conf
#interni HP LCD
Section "Monitor"
  Option   "PreferredMode" "1920x1080"
  Identifier "eDP-1"
EndSection

#externi AOC32
Section "Monitor"
  Option	"Primary" "yes"
  Option "PreferredMode" "2560x1440"
  Identifier "DP-1"
  Option "RightOf"	  "eDP-1"
EndSection

Grafika Intel

Pro nastavení GPU od procesoru Intel 10th Gen (Intel Corporation CometLake-U GT) zapíši do souboru:

/etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
Section "Device"
    Identifier "Intel Graphics"
    Driver   "modesetting"
    Option   "AccelMethod"  "glamor"
    Option   "DRI"      "3"
EndSection

Kontrola modesettings:

grep DRI /var/log/Xorg.0.log
[  15.896] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[  15.896] (II) modeset(0): [DRI2]  DRI driver: iris
[  15.896] (II) modeset(0): [DRI2]  VDPAU driver: va_gl
[  15.903] (II) Initializing extension DRI3
[  15.907] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[  15.907] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[  15.907] (II) Initializing extension DRI2

Klávesnice

Pro českou klávesnici nastavuji do souboru:

/etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Section "InputClass"
     Identifier "evdev keyboard catchall"
     MatchIsKeyboard "on"
     MatchDevicePath "/dev/input/event*"
     Driver "libinput"

     # Keyboard layouts
     Option "XkbLayout" "cz"
EndSection

Myš/touchpad

Pro možnost kliknutí poklepáním na touchpad je nutné zmíněné nastavit v souboru:

/etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
Section "InputClass"
   Identifier "libinput touchpad catchall"
   MatchIsTouchpad "on"
   MatchDevicePath "/dev/input/event*"
   Option "Tapping" "True"
   Option "TappingDrag" "True"
   Driver "libinput"
EndSection