X resources

.Xresources

Je konfigurační soubor uživatele nastavující parametry X klientů aplikací, nachází se v domovském adresáři ~/.Xresources. Dá se využít například pro nastavení:

Syntaxe zní:

name.Class.resource: value

Výchozí systémové nastavení programů můžeme najít v umístění /usr/share/X11/app-defaults/. V případě například systému FreeBSD jde o umístění /usr/local/share/X11/app-defaults/.

Pro zjištění nastavení využiji příkazu:

xrdb -query -all

Nastavení jednotlivých programů mohu zapsat dvěma způsoby:

Používání

Jak nahrát ručně konfiguraci Xresources? Jednoduše pomocí zavolání příkazu xrdb:

xrdb ~/.Xresources

A nebo také:

xrdb -merge ~/.Xresources

Pro zjištění již stávající konfigurace použiji příkaz:

xrdb -query

Pro zápis do konfiguračního souboru xinitrc používám rovněž výše zmíněný příkaz a nebo:

[[ -f ~/.Xresources ]] && xrdb -merge -I$HOME ~/.Xresources

Xterm a 256 barev

XTerm*termName: xterm-256color
XTerm*vt100.colorBDMode: true
XTerm*vt100.colorBD: rgb:82/a4/d3
XTerm*vt100.colorULMode: true
XTerm*vt100.colorUL: rgb:e4/e4/e4
XTerm*scaleHeight: 1.01

XTerm*renderFont: true 
XTerm*faceName: DejaVu Sans Mono 
XTerm*faceSize: 9 
XTerm*foreground: white 
XTerm*background: black 
XTerm*saveLines: 2000 

UXTerm*renderFont: true 
UXTerm*faceName: DejaVu Sans Mono 
UXTerm*faceSize: 9 UXTerm*foreground: white 
UXTerm*background: black 
UXTerm*saveLines: 2000

Další nastavení

Pro změnu velikosti kurzoru myši:

Xcursor.size: 16

Pro terminál s 256 barvami:

XTerm*termName: xterm-256color

Barevné zvýraznění tučných písem:

XTerm*vt100.colorBDMode: true
XTerm*vt100.colorBD: rgb:82/a4/d3
XTerm*vt100.colorULMode: true
XTerm*vt100.colorUL: rgb:e4/e4/e4

Vytváření vlastního barevného téma

Pro správnou funkci musíme ohlídat, zda se soubor .Xresources načítá do systémové konfigurace, aby byly tyto změny vůbec zohledněny.

Jako první je potřeba definovat barvy, definici je lepší udělat pomocí proměnných, které si sami nazveme dle libosti. Barev by mělo býti alespoň 15 typů:

#define _popredi #e9e9e9 
#define _pozadi #0f151c 
#define _pozadisv #0a1e35 
#define _cyan #b9d9ff 
#define _cyantm #3b5473 
#define _sediva #b0b0b0 
#define _modra #4960ff 
#define _modrasv #949cda 
#define _modratm #1a2360 
#define _fialova #8c00ff 
#define _fialovasv #b861ff 
#define _fialovatm #200339 
#define _koral #00ff78 
#define _zelena #00d41b 
#define _zelenasv #82e68f 
#define _oranzova #ff4e00 
#define _oranzovasv #ffba9b 
#define _oranzovatm #8b2a00 
#define _cervena #ff2626 
#define _cervenatm #420909 

Jestliže máme vlastní barvy motivu definované, můžeme je začít přiřazovat k systémovým proměnným. Některé si zde ukážeme:

*foreground: _popredi
*background: _pozadi
*cursorColor: _modra
*fadeColor: _oranzova
*pointerColorBackground: _oranzovatm
*pointerColorForeground: _oranzovasv

Barevná paleta přichází na řadu v pořadí vypsaném níže a dvojice barev by neměla mít splývající barvy podobného charakteru, ale v ideálním případě by měla být opticky oddělitelná. Paramtery color0 – color15 jsou systémem vyžadované proměnné a k nim dosazujeme své barvy:

*color0: _pozadisv
*color8: _pozadi

*color1: _cervena
*color9: _cervenatm

*color2: _cyan
*color10: _cyantm

*color3: _modra
*color11: _modratm

*color4: _modrasv
*color12: _pozadi

*color5: _fialova
*color13: _fialovatm

*color6: _zelenasv
*color14: _zelena

*color7: _oranzovatm
*color15: _oranzova

MV motiv

.Xresources:

#define _zaklad00 #394149
#define _zaklad01 #282f37
#define _zaklad02 #171e27
#define _zaklad03 #0f151c
#define _zaklad0 #5e6a76
#define _zaklad1 #84909d
#define _zaklad2 #adb6be
#define _zaklad3 #e9e9e9
#define _modra #5e81ac
#define _zelena #5eac6a
#define _zluta #9eac5e
#define _fialova #825eac
#define _magenta #ac5ea8
#define _cervena #ac5e5e
#define _cervena2 #ffc4c4
#define _tyrkysova #5eaca4
*foreground: _zaklad3 
*background: _zaklad03
*cursorColor: _zaklad2
*fadeColor: _zaklad2
*pointerColorBackground: _zaklad01
*pointerColorForeground: _zaklad1
*color0: _zaklad02
*color8: _zaklad03
*color1: _cervena
*color9: _cervena2
*color2: _zelena
*color10: _zaklad01
*color3: _zluta
*color11: _zaklad00
*color4: _modra
*color12: _zaklad0
*color5: _magenta
*color13: _fialova
*color6: _tyrkysova
*color14: _zaklad1
*color7: _zaklad2
*color15: _zaklad3

rxvt-unicode a průhlednost

Je potřeba mít zapnutý kompozitor, v mém případě to je xcompmgr. Průhlednost spočívá v parametru URxvt.background: [60]#000000, kde je důležitá číslice [60]

URxvt.font: xft:terminus:size=9
URxvt*inheritPixmap: true
URxvt.depth: 32
URxvt.background: [60]#000000
URxvt.foreground: #00faff
URxvt.scrollBar:	false
URxvt.saveLines:	65535

Xft*dpi:    96
Xft*antialias: True
Xft*hinting:  Full

Gruvbox

Příjemný motiv s teplými barvami, který mne zaujal právě díky dobré koukatelnosti a neobsahuje moc modré. Obsahuje i mé ostatní nastavení týkající se dalších programů.

! ███╗  ███╗██╗  ██╗
! ████╗ ████║██║  ██║
! ██╔████╔██║██║  ██║
! ██║╚██╔╝██║╚██╗ ██╔╝
! ██║ ╚═╝ ██║ ╚████╔╝ 
! ╚═╝   ╚═╝ ╚═══╝ 

*.font:     Hack Nerd Font Mono:size=9
emacs.font:	Hack Nerd Font Mono:size=8
st.borderpx: 20

! Xft*dpi:    92
! Xft.dpi: 120
Xft*antialias: True
Xft*hinting:  Full
Xcursor.theme: Gruvbox-White
!Xcursor.size: 24
Xft.antialias: true
Xft.hinting:  true
Xft.rgba:   rgb
Xft.autohint: false
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.lcdfilter: lcddefault

URxvt.font: xft:Hack Nerd Font Mono:size=9
URxvt*inheritPixmap: true
URxvt.depth: 32
URxvt.scrollBar:	false
URxvt.saveLines:	5000
*geometry: 118x32
! URxvt*fading: 15
URxvt*urgentOnBell: false
URxvt*visualBell: false
URxvt*mapAlert: true
URxvt*termName: xterm-256color
URxvt*cursorBlink: true
*cursorColor: #fabd2f


URxvt*background:    [90]#282828

! hard contrast: *background: #1d2021
*background: #282828
! soft contrast: *background: #32302f
*foreground: #fbf1c7
! Black + DarkGrey
*color0: #282828
*color8: #3c3836
! DarkRed + Red
*color1: #cc241d
*color9: #fb4934
! DarkGreen + Green
*color2: #98971a
*color10: #b8bb26
! DarkYellow + Yellow
*color3: #d79921
*color11: #fabd2f
! DarkBlue + Blue
*color4: #458588
*color12: #83a598
! DarkMagenta + Magenta
*color5: #b16286
*color13: #d3869b
! DarkCyan + Cyan
*color6: #689d6a
*color14: #8ec07c
! LightGrey + White
*color7: #a89984
*color15: #ebdbb2

URxvt.color24: #F8A8C0
URxvt.color25: #F9A7BF
URxvt.color26: #F9A7BD
URxvt.color27: #F9A7BC
URxvt.color28: #F9A8BA
URxvt.color29: #FAA8B8
URxvt.color30: #FAA8B7
URxvt.color31: #FAA8B5
URxvt.color32: #FAA8B3
URxvt.color33: #FAA8B2
URxvt.color34: #FAA8B0
URxvt.color35: #FAA8AF
URxvt.color36: #FAA8AD
URxvt.color37: #FAA9AC
URxvt.color38: #FAA9AA
URxvt.color39: #F9A9A8
URxvt.color40: #F9A9A7
URxvt.color41: #F9AAA5
URxvt.color42: #F8AAA4
URxvt.color43: #F8AAA2
URxvt.color44: #F8ABA1
URxvt.color45: #F7ABA0
URxvt.color46: #F7AB9E
URxvt.color47: #F6AC9D
URxvt.color48: #F6AC9B
URxvt.color49: #F5AC9A
URxvt.color50: #F4AD99
URxvt.color51: #F4AD97
URxvt.color52: #F3AE96
URxvt.color53: #F2AE95
URxvt.color54: #F1AF94
URxvt.color55: #F1AF93
URxvt.color56: #F0B091
URxvt.color57: #EFB090
URxvt.color58: #EEB18F
URxvt.color59: #EDB18E
URxvt.color60: #ECB28D
URxvt.color61: #EBB28C
URxvt.color62: #EAB38B
URxvt.color63: #E9B38A
URxvt.color64: #E8B48A
URxvt.color65: #E6B489
URxvt.color66: #E5B588
URxvt.color67: #E4B587
URxvt.color68: #E3B686
URxvt.color69: #E2B686
URxvt.color70: #E0B785
URxvt.color71: #DFB885
URxvt.color72: #DEB884
URxvt.color73: #DCB984
URxvt.color74: #DBB983
URxvt.color75: #DABA83
URxvt.color76: #D8BA82
URxvt.color77: #D7BB82
URxvt.color78: #D5BB82
URxvt.color79: #D4BC81
URxvt.color80: #D2BD81
URxvt.color81: #D1BD81
URxvt.color82: #CFBE81
URxvt.color83: #CEBE81
URxvt.color84: #CCBF81
URxvt.color85: #CABF81
URxvt.color86: #C9C081
URxvt.color87: #C7C081
URxvt.color88: #C6C182
URxvt.color89: #C4C182
URxvt.color90: #C2C282
URxvt.color91: #C1C282
URxvt.color92: #BFC383
URxvt.color93: #BDC383
URxvt.color94: #BCC484
URxvt.color95: #BAC484
URxvt.color96: #B8C585
URxvt.color97: #B6C585
URxvt.color98: #B5C686
URxvt.color99: #B3C687
URxvt.color100: #B1C787
URxvt.color101: #AFC788
URxvt.color102: #AEC789
URxvt.color103: #ACC88A
URxvt.color104: #AAC88B
URxvt.color105: #A8C98C
URxvt.color106: #A7C98D
URxvt.color107: #A5C98E
URxvt.color108: #A3CA8F
URxvt.color109: #A1CA90
URxvt.color110: #A0CA91
URxvt.color111: #9ECB92
URxvt.color112: #9CCB93
URxvt.color113: #9ACB95
URxvt.color114: #99CC96
URxvt.color115: #97CC97
URxvt.color116: #95CC98
URxvt.color117: #93CD9A
URxvt.color118: #92CD9B
URxvt.color119: #90CD9C
URxvt.color120: #8ECD9E
URxvt.color121: #8DCE9F
URxvt.color122: #8BCEA1
URxvt.color123: #89CEA2
URxvt.color124: #88CEA4
URxvt.color125: #86CEA5
URxvt.color126: #84CFA7
URxvt.color127: #83CFA8
URxvt.color128: #81CFAA
URxvt.color129: #80CFAB
URxvt.color130: #7ECFAD
URxvt.color131: #7DCFAF
URxvt.color132: #7BCFB0
URxvt.color133: #7AD0B2
URxvt.color134: #78D0B4
URxvt.color135: #77D0B5
URxvt.color136: #76D0B7
URxvt.color137: #74D0B9
URxvt.color138: #73D0BA
URxvt.color139: #72D0BC
URxvt.color140: #71D0BE
URxvt.color141: #70D0BF
URxvt.color142: #6FD0C1
URxvt.color143: #6ED0C2
URxvt.color144: #6DD0C4
URxvt.color145: #6CD0C6
URxvt.color146: #6BD0C7
URxvt.color147: #6AD0C9
URxvt.color148: #69D0CB
URxvt.color149: #69D0CC
URxvt.color150: #68D0CE
URxvt.color151: #68D0D0
URxvt.color152: #68D0D1
URxvt.color153: #67D0D3
URxvt.color154: #67D0D4
URxvt.color155: #67CFD6
URxvt.color156: #67CFD7
URxvt.color157: #67CFD9
URxvt.color158: #67CFDA
URxvt.color159: #67CFDC
URxvt.color160: #68CFDD
URxvt.color161: #68CEDF
URxvt.color162: #68CEE0
URxvt.color163: #69CEE2
URxvt.color164: #6ACEE3
URxvt.color165: #6ACEE4
URxvt.color166: #6BCDE5
URxvt.color167: #6CCDE7
URxvt.color168: #6DCDE8
URxvt.color169: #6ECDE9
URxvt.color170: #6FCCEA
URxvt.color171: #71CCEC
URxvt.color172: #72CCED
URxvt.color173: #73CBEE
URxvt.color174: #75CBEF
URxvt.color175: #76CBF0
URxvt.color176: #78CAF1
URxvt.color177: #79CAF2
URxvt.color178: #7BCAF3
URxvt.color179: #7CC9F3
URxvt.color180: #7EC9F4
URxvt.color181: #80C9F5
URxvt.color182: #82C8F6
URxvt.color183: #84C8F7
URxvt.color184: #85C7F7
URxvt.color185: #87C7F8
URxvt.color186: #89C6F8
URxvt.color187: #8BC6F9
URxvt.color188: #8DC6F9
URxvt.color189: #8FC5FA
URxvt.color190: #91C5FA
URxvt.color191: #93C4FB
URxvt.color192: #96C4FB
URxvt.color193: #98C3FB
URxvt.color194: #9AC3FB
URxvt.color195: #9CC2FC
URxvt.color196: #9EC2FC
URxvt.color197: #A0C1FC
URxvt.color198: #A2C1FC
URxvt.color199: #A4C0FC
URxvt.color200: #A6C0FC
URxvt.color201: #A9BFFC
URxvt.color202: #ABBEFC
URxvt.color203: #ADBEFB
URxvt.color204: #AFBDFB
URxvt.color205: #B1BDFB
URxvt.color206: #B3BCFB
URxvt.color207: #B5BCFA
URxvt.color208: #B7BBFA
URxvt.color209: #B9BBFA
URxvt.color210: #BBBAF9
URxvt.color211: #BDB9F9
URxvt.color212: #BFB9F8
URxvt.color213: #C1B8F7
URxvt.color214: #C3B8F7
URxvt.color215: #C5B7F6
URxvt.color216: #C7B6F5
URxvt.color217: #C9B6F5
URxvt.color218: #CBB5F4
URxvt.color219: #CDB5F3
URxvt.color220: #CFB4F2
URxvt.color221: #D0B4F1
URxvt.color222: #D2B3F0
URxvt.color223: #D4B3EF
URxvt.color224: #D6B2EE
URxvt.color225: #D7B2ED
URxvt.color226: #D9B1EC
URxvt.color227: #DAB0EB
URxvt.color228: #DCB0EA
URxvt.color229: #DEAFE8
URxvt.color230: #DFAFE7
URxvt.color231: #E1AFE6
URxvt.color232: #E2AEE5
URxvt.color233: #E3AEE3
URxvt.color234: #E5ADE2
URxvt.color235: #E6ADE1
URxvt.color236: #E7ACDF
URxvt.color237: #E9ACDE
URxvt.color238: #EAACDD
URxvt.color239: #EBABDB
URxvt.color240: #ECABDA
URxvt.color241: #EDAAD8
URxvt.color242: #EEAAD7
URxvt.color243: #EFAAD5
URxvt.color244: #F0AAD4
URxvt.color245: #F1A9D2
URxvt.color246: #F2A9D1
URxvt.color247: #F3A9CF
URxvt.color248: #F3A9CD
URxvt.color249: #F4A8CC
URxvt.color250: #F5A8CA
URxvt.color251: #F6A8C9
URxvt.color252: #F6A8C7
URxvt.color253: #F7A8C5
URxvt.color254: #F7A8C4
URxvt.color255: #F8A8C2

! vim: set ft=xdefaults: