Logo

Alsa – Advanced Linux Sound Architecture

Alsa nahrazuje zastaralý Open Sound System (OSS) a má i jeho zpětnou podporu, obsluhuje zvuková zařízení, má plně modularizované jaderné ovladače a různé nástroje pro obsluhu.

Instalace

Pro instalači slouží balíčky:

Nejdůležitější jsou alsa-lib a alsa-utils.

Nastavení

Konfigurační soubor alsa.conf se nachází v adresáři /usr/share/alsa/.

Výběr zvukové karty

Výchozí zvukovou kartu můžeme nastavit v tomto souboru, v nástroji alsamixer pomocí klávesy F6 zobrazíme seznam zvukových karet a dle jejich číslování určíme výchozí zvukovou kartu.

Alsamixer a změna zvukové karty

V souboru alsa.conf pak uvidíme pro zvukovou kartu 0 například řádky:

defaults.ctl.card 0 defaults.pcm.card 0 defaults.pcm.device 0

Uložení stavu

Pro uložení Alsa stavu, hodnot mixéru, hlasitosti stačí použít příkaz alsactl store. Tento povel spouštíme jako root. Stav se uloží do umístění /var/lib/alsa/asound.state.

sudo alsactl store