Logo

Migrace z domény Mvecko.cz na Vsaha.cz

Jak a proč jsem migroval z domény Mvecko.cz na Vsaha.cz?

Proč přesun?

Proč jsem změnil doménu? Název Mvéčko příliš nekorespondoval s obsahem a trochu postrádal smysl i význam. Při ústním diktování adresy mvecko.cz adresy bylo potřeba i hláskovat. Doména Vsaha se v tomto ohledu jeví jako lepší řešení.

Vsaha.cz se lépe píše a diktuje, je kratší a výstižnější.

Oprava chyb, konzistence a managementu.

Vzít to přijednom

Již delší dobu potřebovaly mé stránky pročistit od souborového i textového balastu, který se postupně rozrostl a rozhodl jsem se za to pořádně vzít. Mimo jiné jsem chtěl přidat nějaké nové prvky, ucelit rozvržení i barevné motivy a současně navrhnout nové-lepší rozlošení i souborový management. Při návrhu a tvorbě jsem se soustředil na možnou budoucnost a rozrůstání obsahu.

Hlavní stránka v posledních letech zažívala velké změny, přesuny a bylo nutné sjednotit konzistenci, obsah a formu.

Původní poddomény fungovaly čistě na HTML a CSS, nyní jsou nově v PHP, přepracované a opravené některé chyby.

Když už přišly tak rozsáhlé změny, tak přišla i nová doména.

Přesun ze starého do nového

Přesun webových stránek z jedné domény na druhou obnáší:

Přesměrování pomocí .htaccess

Přesměrování kompletního webu je možné díky souboru .htaccess, který je potřeba na server vložit, aktivovat jeho používání a do souboru zapsat následující:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mvecko.cz$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.mvecko.cz$
RewriteRule (.*)$ http://vsaha.cz/$1 [R=301,L]

Pak bude vše přesměrováno z mvecko.cz na vsaha.cz a to kompletně.

Příklad jak bude vypadat takové přesměrování: mvecko.cz/sw/fail2ban => vsaha.cz/sw/fail2ban.