Logo

Obrázky - formát WebP

WebP je formát obrázků vyvinutý společností Google za účelem zmenšení a úspory objemů dat.

Nasazení v praxi

V případě mého webu jsem se nejprve rozhodl tento formát využívat, je nutné vytvořit krom formátu WebP ještě sadu běžně kompatibilních obrázků, protože Internet Explorer a jiné prohlížeče jej prostě neumí. V některých případech obrázků ovšem velikost nejde vždy dolů. Zjišťuji, že některé obázky bude lepší nechat v PNG anebo GIF.

Zajištění kompatibility jsem využil ze zdrojů na internetu, díky elementu picture. Název souboru "XXX", cestu k němu a případně i příponu je nutné doplnit. V případě selhání kompatibility se WebP nezobrazí a zobrazí se druhý element například s obrázkem PNG:

<picture> <source srcset="XXX.webp" type="image/webp"> <img src="XXX.png"> </picture>

Za cenu zmenšení objemu přenášených dat a vytížení serveru je nutné trochu zkomplikovat kód a vytvořit dvě sady obrázků - WebP a pak ostatní kompatibilní. Obrázky ve formátu WebP pak zapisovat jako v příkladu výše.

Takové řešení není úplně funkční i pro všechny starší anebo odlišné prohlížeče.

Používat na webu či nepoužívat?

Z hlediska úspory dat lze tento formát doporučit pro většinu běžných fotek, obrázků a kreseb. Formát je dnes prakticky plně kompatibilní až na několik výjimek jako Internet Explorer. Umí nejen klasické obrázky, ale i animace u kterých jsem zaznamenal razantní rozdíl ve velikosti. Vykreslování obrázků WebP zatěžuje HW o nepoznání více, než klasické formáty.

Z hlediska kompatibility to prozatím není šťastné řešení obrázků a pro mnoho nemoderních, jednoduchých a odlišných prohlížečů je to překážka ve správném vykreslení stránky. Narazil jsem na potíže s prohlížečem Netsurf a podobnými.

Tento formát jsem se rozhodl na webu nepoužívat z důvodu komplikace kódu, dvojí sady obrázků a hlavně kvůli nekompatibiltě starších i odlišných prohlížečů.